DERS ADI

: YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5007 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ALEV KATRİNLİ

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı çalışma gruplarının ve organizasyonların yönetimini ilgilendiren yöneticinin rolü, yönetimin işlevleri, örgüt kuramı ve kişilerarası iletişim gibi temel kavramların bütüncül bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Farklı yönetim bakış açılarını tanımlayarak modern yönetim kuram ve uygulamalarını incelemesi ve anlaması beklenmektedir.
2   Yönetim ile ilgili sorunları teşhis etmesi, çözümler üretmesi ve çözümü sağlayacak öneriler getirmesi beklenmektedir.
3   Ahlaki bir örgütsel çevre sağlamak adına yönetsel ahlakı kavrayışa sahip olduğunu göstermesi beklenmektedir.
4   Bir konuyu ifade etme ve savunmada sözlü/yazılı iletişim becerilerini geliştirebilmeleri beklenmektedir.
5   Etkili bir ekip üyesi olmak için gerekli becerileri geliştirebilmeleri ve artırabilmeleri beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Planlama
2 Örgütleme I
3 Örgütleme II
4 Yönetme
5 Kontrol etme
6 Vize Sınavı
7 Sunumlar için hazırlanma haftası
8 Sunumlar
9 Sunumlar
10 Sunumlar
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Daft, Richard (2012), Management. 10th Edition. Thomson, South-Western.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı
2. Takım çalışması
3. Sunumlar
4. Sınıf tartışmaları
5. Alan çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 FN Yarıyıl Sonu
3 BNS Başarı VZ * 0.20 + FN* 0.80
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + BUT* 0.80


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Ara sınav
Öğreniciler kavramlar ve kuramlara dair bilgileri üzerinden yazılı sınav ile değerlendirileceklerdir.
2. Alan çalışması ve Sunum
Gruplar örgütsel bir çevrede gözlem yapacak ve eğitici tarafından verilecek olan yazım kurallarına göre yazılı bir rapor hazırlayacaklardır. Deneyimlerini sözlü sunumlarla sınıfta paylaşmaları beklenmektedir.
3. Sınıf tartışmaları ve Sunum
Öğrenicilere sınıfta işlenmiş konular çereçvesinde belirli vakalar ve sorular verilecektir. Gruplar bu konular ile ilgili münazara yaparak düşüncelerini sunacaklardır. Öğrenicilerin sınıf tartışmalarına katkı sunmaları beklenmektedir.
4. Katılım
Derse devamlılık konusunda minimum gereklilikleri yerine getiren öğreniciler derslerde bulunma sıklıklarına göre değerlendirileceklerdir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Dersin en az % 70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3. Sınıf tartışmalarına öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir.
4. Öğrenicilerin sınıfa zamanında gelmeleri beklenmektedir.
5. Öğrenicilerin derse gelmeden önce hazırlanmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ceyhan Aldemir, ceyhan.aldemir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0 0 0
Ders Anlatımı 5 3,5 18
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 5 12 60
Sunum Hazırlama 5 5 25
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.51