DERS ADI

: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5030 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖMÜR NECZAN ÖZMEN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı örgütlerde birey ve grup davranışlarını şekillendiren davranışsal kavramların anlaşılmasını ve örgütsel davranış dinamiklerine dair kavramsal bir anlayış edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Örgütsel ortamda bireylerin ve grupların davranışlarına dair anlayış edinmesi,
2   Örgütsel davranışa dair kavramsal bir anlayış edinmesi,
3   Bir konuyu ifade etme ve savunmada sözlü/yazılı iletişim becerilerini geliştirebilmeleri,
4   Etkili bir ekip üyesi olmak için gerekli becerileri geliştirebilmeleri ve artırabilmeleri, beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Örgütsel Davranış Nedir Örgütlerdek Çeşitlilik
2 Tutumlar ve İş Doyumu
3 Duygular ve Ruh Halleri
4 Kişilik ve Değerler
5 Algı
6 Vize Sınavı
7 Bireysel Karar Alma
8 Örgütsel davranışın disiplinlerarası bir uygulaması: Davranışsal Finans
9 Motivasyon: Kavramlar ve Uygulamalar
10 Grup Davranışının Kaynakları ve İletişim
11 Liderlik
12 Güç ve Politika
13 Çatışma Yönetimi
14 Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Organizational Behavior, By Stephen Robins and Timothy Judge, Prentice Hall, 2010

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı
Takım çalışması
Sunumlar
Sınıf tartışmaları
Alan çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav
Öğreniciler kavramlar ve kuramlara dair bilgileri üzerinden yazılı sınav ile değerlendirileceklerdir.
Alan çalışması ve Sunum
Gruplar örgütsel bir çevrede gözlem yapacak ve eğitici tarafından verilecek olan yazım kurallarına göre yazılı bir rapor hazırlayacaklardır. Deneyimlerini sözlü sunumlarla sınıfta paylaşmaları beklenmektedir.
Sınıf tartışmaları ve Sunum
Öğrenicilere sınıfta işlenmiş konular çereçvesinde belirli vakalar ve sorular verilecektir. Gruplar bu konular ile ilgili münazara yaparak düşüncelerini sunacaklardır. Öğrenicilerin sınıf tartışmalarına katkı sunmaları beklenmektedir.
Katılım
Derse devamlılık konusunda minimum gereklilikleri yerine getiren öğreniciler derslerde bulunma sıklıklarına göre değerlendirileceklerdir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin en az % 70 ine katılım zorunludur.
Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
Sınıf tartışmalarına öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir.
Öğrenicilerin sınıfa zamanında gelmeleri beklenmektedir.
Öğrenicilerin derse gelmeden önce hazırlanmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

omur.ozmen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 1 3 3
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 5 10 50
Sunum Hazırlama 5 2 10
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.3111
ÖK.4111