DERS ADI

: TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5024 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE GÜL BAYRAKTAROĞLU

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin tüketici davranışı bilgisini edinmelerini ve tüketici davranışının bir pazarlama yöneticisine katkılarını anlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Tüketici davranışının çalışılması, öğrencilere tüketici olmanın anlamı ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde tüketici ihtiyaçlarını karşılamanın rolünü anlamak için bilmeleri gerekenler konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tüketici davranışının nedenlerini yorumlayabilmek için tüketici davranışı teorilerini ve kavramlarını anladıklarını göstermeleri
2   Tüketicilerin gerçek hayatta ne yaptıklarını anlamak amacıyla tüketici davranışını anlamaları ve Türk tüketicisi ve davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmeleri
3   Teorileri ve kavramları gerçek uygulamalarla bütünleştirmek için tüketici davranışını yorumlamaları
4   Sınıf içi tartışmalar ve sunumlarla sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri
5   Bir takımın parçası olarak etkili biçimde çalışacak ve hem kendileri hem de grubun tamamı için verimli bir biçimde karşılıklı etkileşimde bulunacaklardır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 GİRİŞ Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
2 ÜNİTE 1: Tüketici Kuralı Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
3 ÜNİTE 2: Algılama Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
4 ÜNİTE 3: Öğrenme ve Hafıza Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
5 Bireysel Küçük Ödevlerin Sunumu Öğrenci Sunumu
6 Bireysel Küçük Ödevlerin Sunumu Öğrenci Sunumu
7 Vize Sinavi
8 ÜNITE 4: Motivasyon ve Degerler Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
9 Bireysel Küçük Ödevlerin Sunumu Öğrenci Sunumu
10 Bireysel Küçük Ödevlerin Sunumu Öğrenci Sunumu
11 ÜNİTE 6: Kisilik ve Yasam Tarzi Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
12 ÜNİTE 5: Benlik Bireysel Küçük Ödevlerin Sunumu Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır Öğrenci Sunumu
13 ÜNİTE 9-10: Tutum Oluşturma ve Değiştirme Öğretim Üyesi Tarafından Sunulacaktır
14 Bireysel Küçük Ödevlerin Sunumu Öğrenci Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Solomon, Michael R. (2007). Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. 7th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatma, grup çalışması, sunumlar, sınıf içi tartışma, saha çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize sınavı
Öğrenciler, yazılı soruları içeren bir vize sınavı aracılığıyla kavram ve teori bilgileri üzerinden değerlendirilecektir.
2. Konu Anlatımı
Belirlenen günlerde her öğrenci sorumlu olduğu konuyu sunacaklardır. Bunu takip eden hafta da da her öğrenci konuyla ilgili bireysel küçük ödevlerini hazırlayıp sunacaklardır.

3. Bireysel Küçük Ödevler
Öğrencilere bir önceki hafta işlenen konuya ilişkin 5 örnek bulup getirecekler ve sınıfta sunacaklardır. Öğrenciler bu ödeve ilişkin yazılı rapor hazırlamak zorundadır. Bu ödevler 3,4,5, ve 6. Üniteleri kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.
Tüm öğrencilerin dersten önce hazırlık yapmaları beklenmektedir.
Tüm öğrencilerin cep telefonlarıyla ilgili davranış kurallarına uymaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 8 3 24
Uygulama 5 3 15
Sunum hazırlama 7 1 7
Vize sınavına hazırlık 1 8 8
Final sInavına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 4 3 12
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 8 2 16
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.15
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.45
ÖK.55