DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT GÜZİN ÖZDAĞOĞLU

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İngilizce İşletme Anabilim Dalında İngilizce İşletme Yönetimi Tezli yüksek lisans programında yüksek lisans yapan öğrencilerin literatür araştırması yaparak güncel mesleki konularla ilgili bilgi toplamasını ; topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşletme Yönetimi uzmanlık alanındaki güncel gelişmeler ve kendi çalışmaları ile ilgili konularda detaylı literatür araştırması yapabilme.
2   Topladığı bilgileri sentezleyebilme, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
3   Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme.
4   Ulaştığı sonuçları muhasebe ve finansman uzmanlık alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri analizi
9 Veri analizi
10 Rapor hazırlama
11 Rapor hazırlama
12 Rapor hazırlama
13 Rapor hazırlama
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme Yöntemleri" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştığı konuyla ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor sunma 1 2 2
Haftalık ders öncesi / sonrası hazırlıklar ( ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 2 28
Sunum hazırlama 1 6 6
Rapor hazırlama 14 1 14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.155555555
ÖK.255555555
ÖK.355555555
ÖK.455555555