DERS ADI

: YAŞAM ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 5110 YAŞAM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZGÜL VUPA ÇİLENGİROĞLU

Dersi Alan Birimler

İstatistik Bütünleşik Doktora
İstatistik Doktora
İstatistik Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bir olayın meydana gelmesi veya gerçekleşememesi durumunda Bireylerden elde edilen sağkalım süresi verilerini analiz etmek için temel kavram ve yöntemleri tanıtmaktadır. Bu derse hayatta kalma verilerinin karekteristiklerini açıklama, dağılım, yaşam ve hazard fonksiyonları arasındaki bağlantıyı kurma ile başlayacağız. Daha sonra parametrik, parametrik olmayan ve cox regresyon modelini inceleyeceğiz.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yaşam analizinin temel kavramlarını tanımlama.
2   Yaşam veri setini tanımlama.
3   Yaşam verileri için kullanılan bazı gelişmiş yöntemleri tanımlama.
4   Tanımlanan veri için kullanılan ölçütleri hesaplayabilme ve yorumlama.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistiğin Gözden Geçirilmesi
2 Nicel ve Nitel Sonuç Değişkenlerinin Modellenmesi: Doğrusal Regresyon
3 Nicel ve Nitel Sonuç Değişkenlerinin Modellenmesi: Lojistik Regresyon
4 Yaşam Verilerini Modelleme (Sansürlü Veri, Yaşam Fonksiyonu, Yoğunluk Fonskiyonu, Hazard Fonksiyonu, Ortalama ve Ortanca Yaşam Zamanı)
5 Hazard Fonksiyonunu Kestirimi (Parametrik Modeller)
6 Hazard Fonksiyonunu Kestirimi (Parametrik Olmayan Modeller: Kaplan-Meier Kestirimi ve Yaşam Tablosu
7 İki Yaşam Eğrisinin Karşılaştırılması: Gehan, Logrank ve Meantel-Haenszel Testleri
8 Arasınav
9 Oransal Hazard Regresyon Modelleri, Cox Oransal Hazard Modeli ve Varsayımları
10 Yaşam Zamanı Kestirimi (En Çok Olabilirlik Yöntemi)
11 Yaşam Zamanının Hipotez Testi (Olabilirlik Oran Testi, Wald TEsti)
12 Artık Analizi
13 Oransallığın İncelenmesi
14 Ödev Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Klein J., Moeschberger M., (2003) Survival Analysis, Second Edition, Springer, USA.
Yardımcı kaynaklar:
1. Trapp g. R., Sounders B.D., (1994) Basic and Clinical Biostatistics, Second Edition Appleton&Lange, USA.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, ödev ve problem çözme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ PROJE
2 ARS ARASINAV
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar ve ödevlerin değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU
DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: ozgul.vupa@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 86 02

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavına Hazırlık 1 13 13
Final Sınavına Hazırlık 1 26 26
Ödev Hazırlama 2 13 26
Vize Sınavı 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 177

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15534
ÖK.2554
ÖK.35534
ÖK.455534