DERS ADI

: MATEMATİKSEL RİSK TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 6052 MATEMATİKSEL RİSK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜÇKAN YAPAR

Dersi Alan Birimler

İstatistik Bütünleşik Doktora
İstatistik Doktora
İstatistik Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı riski temel olasılık teorisi ile açıklamaktır. Fayda teorisi ve sigorta, bireysel ve kolektif risk modellemesi, zincir teorisi, prim prensibi, hasarsızlık indirimi sistemi, kredibilite teorisi ve IBNR teknikleri gibi konuları içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler bireysel ve kolektif risk modellemesi varsayımlarını tanımlarlar.
2   Bu dersin sonunda öğrenciler sigorta ve prim ilkeleri, fayda teorisi gibi konuları öğrenirler.
3   Bu dersin sonunda öğrenciler zincir teorisini öğrenirler.
4   Bu dersin sonunda öğrenciler hasarsızlık indirimi sistemini öğrenirler.
5   Bu dersin sonunda öğrenciler IBNR tekniği ve kredibilite teorisini öğrenirler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fayda teorisi ve sigorta
2 Beklenen fayda süresi modeli, fayda fonksiyonlarının sınıfları
3 Hasar fazlası reisüransı
4 Bireysel risk modellemesi
5 Karma dağılımlar ve risk, konvülasyon, transformasyon, reasürans
6 Kolektif risk modellemesi
7 Bileşik dağılımlar ve hasar frekans dağılımları
8 Arasınav
9 Bileşik poisson dağılımı
10 Bileşik negatif binom dağılımı, bazı parametrik hasar dağılımları
11 Zincir teorisi
12 Hasarsızlık indirimi sistemi
13 Kredibilite teorisi, Ödev
14 IBNR teknikleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Hans Bühlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, 2nd Edition, Springer Verlag, 1996.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders notları, problem çözümleri ve sınıf içi tartışmaları içerecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar,ödev.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://www.fbe.deu.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: guckan.yapar@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 59

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlık 1 34 34
Ödev Hazırlama 1 40 40
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155545
ÖK.255545
ÖK.355545
ÖK.455545
ÖK.555545