DERS ADI

: FİNANS MATEMATİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 5091 FİNANS MATEMATİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜÇKAN YAPAR

Dersi Alan Birimler

İstatistik Bütünleşik Doktora
İstatistik Doktora
İstatistik Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı finans matematiğinin temel kavramlarının anlaşılmasının sağlanması ve bu kavramların çeşitli nakit akışları için bugünkü ve gelecekteki değer hesaplamalarında nasıl uygulanacağının öğretilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler faiz ve iskonto oranı kavramını basit ve bileşik faizlendirme işlemine göre çözümleyebilir.
2   Bu dersin sonunda öğrenciler finansal denklik oluşturarak bilinmeyen değişkenleri çözümleyebilir.
3   Bu dersin sonunda öğrenciler peşin değer ve birikimli değer fonksiyonlarını çözümleyebilir.
4   Bu dersin sonunda öğrenciler yıllık olmayan ödemelerle ilgili faizlendirme işlemi problemlerini çözümleyebilir.
5   Bu dersin sonunda öğrenciler ödemeler serisi fonksiyonlarını çözümleyebilir.
6   Bu dersin sonunda öğrenciler kazanç oranları ile ilgili finansal hesaplamaları yapabilir.
7   Bu dersin sonunda öğrenciler amortisman çizelgeleri ve borç ödeme fonu ile ilgili problemleri çözümleyebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Paranı Zaman Değeri, Basit ve Bileşik Faiz Kavramları.
2 Birikimli Değer ve Peşin Değer Kavramı
3 Efektif ve Nominal Faiz Oranları, Efektif ve Nominal İskonto Oranları. Anlık Faiz Oranı.
4 Finansal denklik kavramı ve bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması.
5 Anüite Kavramı. Dönem Sonu ve Dönem Başı Anüiteler
6 Ertelenmiş ve Sonsuz Anüiteler.
7 Ödemeler serisinde bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması. Değişken Anüiteler ve Uygulamaları
8 Arasınav
9 Sürekli Anüiteler ve Uygulamaları
10 Yıllık olmayan Ödemeler Serisi ve Çözümleri
11 İskonto Edilmiş Nakit Akış Analizi
12 Nominal ve Gerçek Faiz Oranları.
13 Yatırım fonları, ödev.
14 Borçlar: Amortisman ve Amortisman Fonu Yöntemi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
S. G. KELLISON, The Theory of Interest, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1991.
Yardımcı kaynaklar:
C. Ruckman and J. Francis, Financial Mathematics, 2th Edition, BPP.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders notları, problem çözümleri ve sınıf içi tartışmaları içerecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar,ödev.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://www.fbe.deu.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: guckan.yapar@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 59

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 27 27
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6555
ÖK.7555