DERS ADI

: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA METOTLARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 5060 İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA METOTLARI II SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İstatistik Bütünleşik Doktora
İstatistik Doktora
İstatistik Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Temel olasılık dağılımları, veri yönetimi, veri incelemesi, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiği anlamak. İstatistiksel analizleri uygulamak ve yorumlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hipotezleri test edebilme
2   Basit doğrusal regresyonu tanımlayabilme
3   Bağımsızlık ve normallik analizi yapabilme
4   Varyans analizini yapabilme
5   Analiz sonuçlarını yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hipotez testleri ile ilgili temel kavramlar.
2 Tek örneklem hipotez testleri
3 İki örneklem hipotez testleri
4 Güven aralıkları, ödev1
5 Regresyon analizine giriş
6 Basit doğrusal regresyon
7 Korelasyon katsayısı ve analizi
8 Ara sınav
9 Ki-kare uygunluk testleri ve Ki-kare bağımsızlık testleri
10 Kolmogorov-Smirnov ve Lilliefors Normallik testleri
11 Varyans analizine giriş
12 Tek yönlü varyans analizi
13 Çoklu karşılaştırma testleri, ödev2
14 Genel tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. McClave J.T., Sincich T., Statistics, 11th edition, Prentice Hall,USA, 2008
2. Ryan,B., Joiner, B.L. & Cryer, J.D., MINITAB Handbook, 5th edition, Brooks/Cole - Thomson Learning Inc, Duxbury, Canada, 2005
Yardımcı kaynaklar:
Referanslar:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, ödev ve problem çözümü.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 +ODV * 0.10 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 +ODV * 0.10 +BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Eğer öğretici yeni tanımlara ve ilave notlara ihtiyaç duyarsa, bu sütun DEBİS menüsünden seçilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Ödev ve sınavların değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://www.fbe.deu.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: cengiz.celikoglu@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 50

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 45 45
Final Sınavına Hazırlık 1 55 55
Ödev Hazırlama 2 15 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1555
ÖK.2555
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555