DERS ADI

: FAZ GEÇİŞLERİ VE KRİTİK OLAYLAR - II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHY 5168 FAZ GEÇİŞLERİ VE KRİTİK OLAYLAR - II SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT GÜL GÜLPINAR

Dersi Alan Birimler

Fizik Yüksek Lisans
Fizik Doktora

Dersin Amacı

Yapısal faz geçişi kuramı içinde yer alana renormalizasyon grup yaklaşımına ilişkin temel kavram ve amaçların öğretilmesi. Renormalizasyon grup kuramı sonucu elde edilen bilginin
ve faz geçişini betimleyen etmenlere ilişkin tahminlerinin kavratılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Faz Geçişleri ve Kritik Olaylara ilişkin temel yöntem ve kavramları kavrayabilme.
2   İstatistiksel mekanik sistemlerin denge termodinamik özelliklerini hesaplayabilme
3   Lisansüstü derslerini kavrayabilmek için alt yapı oluşturma
4   Bu alanda belirlenebilecek bir açık probleme ait literatür taraması yapabilme
5   Araştırma sonunda elde edilen bilgileri sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kadanoff ölçeklemesi, Evrensellik konjektürü
2 Transfer matris yöntemi ve bir boyutlu Ising modeli
3 Blok spin dönüşümleri
4 Bir boyutlu Ising modelinin Renormalizasyon grup ile incelemesi
5 Faz Geçişlerinin Gerçek Uzay Renormalizasyon Grup Kuramının Genel Kuramı
6 Faz diyagramları ve Sabit Noktalar
7 Karşıya geçme davranışı
8 Dördüncü boyut yakınındaki Ising modeli
9 Perturbatif Renormalizasyon grup
10 Gaussyen sabit nokta
11 Sürekli simetri: Mermin-Wagner kuramı
12 Topolojik düzen: Kosterlitz-Thouless faz geçişi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Pathria R.K. (2001), Statistical Mechanics, Second Edition, Butterworth-
Heinemann ,Oxford.
Kaynaklar:
1. P. M. Chaikin, and T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics,Cambridge University Press, (2000).
2. L.D. Landau ,E.M. Lifshitz, Statistical Physics, Third Edition, Part 1: Volume 5 (Course of Theoretical Physics, Volume 5), Butterworth-Heinemann, Oxford (1980).
3. K. Huang, Statistical Mechanics, Wiley, (1987).
4. J.M. Yeomans, Statistical Mechanics of Phase Transitions (Oxford Science Publications), Oxford University Press, USA (1992).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Anlatım Yöntemi
2. Soru-Yanıt Tekniği
3. Tartışma Yöntemi
4. Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrencilerin ara sınav ve ödevleri dönem içi başarıları olarak alınır.
2. Dönem sonu klasik sınavı, dönem içi başarıya eklenerek, öğrencinin başarısı saptanacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Ara sınavlara katılmayan ve ödevleri düzenli yapmayan öğrenciler, final sınavına alınmazlar.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gul.gulpinar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba ve Cuma günleri saat 11: 00 - 12: 00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 3 42
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Final sınavına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 14 2 28
Sunum hazırlama 1 10 10
Vize sınavına hazırlık 4 11 44
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sayısı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.24543
ÖK.345
ÖK.45453
ÖK.534