DERS ADI

: YARI İLETKENLER-I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PHY 5059 YARI İLETKENLER-I SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR KEMAL KOCABAŞ

Dersi Alan Birimler

Fizik Yüksek Lisans
Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans
Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora
Fizik Doktora
Nanobilim ve Nanomühendislik Bütünleşik Doktora

Dersin Amacı

Bu ders yarıiletkenlerin temel özellikleri, elektronik yapıları, yarıiletkenlerdeki elektron, atom ve fotonlar arasındaki etkileşimlerin incelenmesini içerir. Lisans öğrencilerine yarıiletkenlerin doğası, yarıiletken cihazlar ve onların karakterizasyonuna yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yarıiletkenlerin temel özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilme
2   Yarıiletken teorilerini kavrayabilme
3   P ve N tipi yarıiletkenlerin arasındaki farkı kavrayabilme
4   Klasik ve Kuantum Hall olayını ana hatlarıyla belirtebilme
5   P-N eklemler, metal - yarıiletken ve hetero eklemler arasındaki farkları açıklayabilme ve anlatabilme
6   Günümüz teknolojisinde kullanılan yarıiletken cihazlar ve kullanım alanlarını belirtebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kristal Yapılar, atomik bağlanma, katılardaki kusurlar
2 Katılarda elektriksel iletkenliğe giriş
3 Kuantum Mekaniği ve Serbest Elektron Modeli
4 Katıların Band Teorisi
5 Yarıiletkenlerde İletim Özellikleri
6 Yarıiletkenlerin Temel Özellikleri
7 Arasınav-I
8 P ve N Tipi Yarıiletkenler
9 Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri
10 Yarıiletkenlerin Termodinamik Özellikleri
11 Klasik ve Kuantum Hall olayı
12 P-N Eklemler,Metal -Yarıiletken Eklemler, Hetero Eklemler
13 Yarıiletken Cihazlar ve Kullanım Alanları
14 Arasınav-II

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1) Semiconductor Materials, An Introduction to basic prenciples, B.G.Yacobi, Kluwer (2003)
2) Introduction to Semiconductor Physics, H.T.Grahn, Prentice-Hall(1995)
3) Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze, Kwok Kwok Ng, Willey, (2007)
4) Semiconductor Physics ,K. Seeger, Springer, (2004)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Düz Anlatım
2. Soru-yanıt
3. Tartışma
4. Problem çözme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin ödevleri final notuna doğrudan eklenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme Kriteri

1.Öğrencilerin hazırladıkları sunumlar ve projeler ara sınav notuna eklenecektir.
2.Yılsonu sınavı yazılı sınav ya da test ile değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %80' ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğretim üyesi uygulamalı sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar vize veya final sınavı notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kemal.kocabas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta da bir gün

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Sunum Hazırlama 10 3 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1553
ÖK.25553
ÖK.3433
ÖK.45533
ÖK.55533
ÖK.65543