DERS ADI

: DENİZ BİYOKİMYASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 6001 DENİZ BİYOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FİLİZ KÜÇÜKSEZGİN

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, biyokimyasal olaylar kavranarak deniz organizmalarının yapısı ve işlevleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda deniz ortamında bulunan organik bileşiklerin önemi açıklanacak ve biyokimyasal prosesler tartışılacaktır. Deniz organizmalarının yapısını oluşturan materyalin bileşimi ve parçalanma ürünleri ile birlikte kirletici parametrelerin canlı metabolizma üzerine etkileri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz ortamındaki biyokimyasal prosesleri anlayabilecek,
2   Organik bileşiklerle ilgili temel bilgileri öğrenecek,
3   Deniz organizmalarının yapısı ve işlevlerini anlayabilecek,
4   Kirleticilerin denizel organizmalar üzerine etkisi hakkında bakış açısına sahip olacak,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Deniz Biyokimyasına giriş
2 Organik bileşikler (karbonhidrat , yağlar, proteinler) ve özellikleri, organik bileşiklerin sınıflandırması
3 Fotosentez, deniz suyunun organik içeriği ve ayrışması, denizel organizmaların yapısını oluşturan materyaller
4 Biyokimyasal prosesler
5 İkincil metabolitler, arametabolitlerin yapısı ve tayini, enzim polimorfizmi
6 Protein yapısı; proteaz, dehidrogenaz, toksik proteinler, solunum proteinleri
7 Denizel feromonlar; deniz ortamında kimyasal iletişim çalışmalarının durumu
8 Ara sınav
9 Su kolonunda organik maddenin döngüsü ve kaynakları
10 Deniz ortamındaki kirleticiler; petrol hidrokarbonları, ksenobiyotikler, ağır metaller ve kaynakları,
11 Metallerin metabolik etkileri; metabolik proseslerde yer alan metaller, etki mekanizmaları ve tayinleri
12 Ksenobiyotiklerin metabolik etkileri; ksenobiyotiklerin kimyasal yapıları, morfolojik ve biyokimyasal etkileri
13 Biyoaktif bileşikler; Denizel kaynaklardan gelen sağlığa yararlı biyoaktif bileşiklerin ekstraksiyonu ve belirlenmesi: mikroalgler, siyano bakteri ve omurgasızlar
14 Denizel toksinler veanalizi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Voet D., Voet J., Biochemistry, John Wiley & Sons, Inc, 1995

-Elliot W., Elliot D., Molecular Biochemistry and Biochemistry, Oxford Press, 2nd Edition New York, 2001.

-Libes, S.M., An introduction to Marine Biogeochemistry, John Wiley&Sons. Inc., Singapore, 1992, 733p.

-Horne, R.A., Marine Chemistry. Interscience, New York, 1969, 568p.

-Experimental Marine Biology, 1974. Elsevier Inc. Edited by: Richard Mariscal (ISBN: 978-0-12-472450-1

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Tüm sınıf öğrencileri hem derse devam etmek hem de tartışma oturumlarına katılmak zorundadır. Dersin öğretilmesi yanında grup sunumları belirlenir ve öğrenciler grup içinde tartışmalara katılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak, derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılarak başarılı olmaları gereklidir. Gerek sunumlarda, gerekse de sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Filiz Küçüksezgin
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
İnciraltı 35340, İzmir
Tel: 232-278 55 65/120
E mail: filiz.ksezgin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe-Cuma
14:00-16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.122242333333
ÖK.243343343334
ÖK.323343334433
ÖK.444444444444