DERS ADI

: POLİMERİZASYON KİNETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5070 POLİMERİZASYON KİNETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ELİF IŞGIN

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Polimerler hem akademik hem de ticari uygulamaları nedeniyle büyük önem taşır. Bu ders öğrenciye, polimerlerin kinetiği hakkında bilgi vermeyi, bu bilginin polimerik araştırmalara katkısının nasıl olacağı hususunda bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır. Dersin uygulama bölümünde polimerlerin kinetiği ilgili çalışmaların karşılaştırılmasının yapılması için ilgili yayınlar incelenecek, bu yayınlardaki sonuçlar tartışılacak ve ödevler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kamu ve özel sektörde, kimya ile ilişkili tüm alanlarda üretim, araştırma ve geliştirmede rol oynar,
2   Kimya ile ilişkili tüm birimlerde etkin olarak çalışabilecek eğitime sahiptir
3   Kimya alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, mevcut bilgiyi daha ileriye taşır ve araştırmalar için yeni fikirler ve yöntemler önerebilecek araştırmacı-üretici konumundadır
4   Kimya alanındaki problemlerin çözümünde gelişen teknolojileri etkin bir şekilde kullanır
5   Üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmalara katkıda bulunur

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Basamaklı Polimerizasyon Reaksiyonlarının Mekanizması ve Kinetiği
2 Çok Fonksiyonlu Monomerlerin Basamaklı Polimerizasyonu
3 Polimerizasyonu Önleme ve Geciktirme Reaksiyonlarının Kinetiği
4 Vinil Monomerlerinin Radikal Polimerizasyonu, Mekanizması ve Kinetiği
5 Kopolimer Denkleminin Türetilmesi, Monomer Reaktiflik Oranları ve Kopolimerizasyon Reaksiyonları
6 Monomer Reaktiflik Oranlarının Bulunması Yöntemleri ve Çok Bileşenli Kopolimerizasyon
7 Olefinlerin Anyonik Polimerizasyonu, Mekanizması ve Kinetiği, Yaşayan Polimerlerin Sentezi
8 Olefinlerin Katyonik Polimerizasyonu, Mekanizması ve Kinetiği
9 Karbonik Monomerlerinin Anyonik ve Katyonik Başlatıcılarla Polimerizasyonu
10 Polimerizasyonu Önleme ve Geciktirme Reaksiyonlarının Kinetiği
11 Halkalı Monomerlerin Polimerizasyonu
12 Polimerik Maddelerin Fizikokimyasal Yöntemlerle Karakterizasyonu
13 Sunum
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Flory,P.J., Principles of Polymer Chemistry, Cornell Ithaca, New York, 1953.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+ Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 SUN 1 SUNUM 1
2 SUN 2 SUNUM 2
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU SUN 1 * 0.20 + SUN 2 * 0.20 + YSS * 0.60
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU SUN 1 * 0.20 + SUN 2 * 0.20 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

sunum+final

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

elif.sahin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Sunum Hazırlama 2 26 52
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Final Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.112455352134
ÖK.212455352134
ÖK.312455352134
ÖK.412455352134
ÖK.512455352134