DERS ADI

: İLETKEN POLİMERLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5079 İLETKEN POLİMERLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ELİF IŞGIN

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

1977 yılından bu yana iletken polimerler hem akademik hem de ticari uygulamaları nedeniyle büyük önem kazanmıştır. Bu ders öğrenciye, İletken polimerlerin nasıl olduğu ve iletken polimerlerle ilgili yapılan çalışmaların, polimerik araştırmalara, katkısının nasıl olacağı hususunda bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır. Dersin uygulama bölümünde iletken polimerlerle ilgili çalışmaların karşılaştırılmasının yapılması için ilgili yayınlar incelenecek, bu yayınlardaki sonuçlar tartışılacak ve ödevler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kamu ve özel sektörde, kimya ile ilişkili tüm alanlarda üretim, araştırma ve geliştirmede rol oynar,
2   Kimya alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, mevcut bilgiyi daha ileriye taşır ve araştırmalar için yeni fikirler ve yöntemler önerebilecek araştırmacı-üretici konumundadır,
3   Kimya alanındaki problemlerin çözümünde gelişen teknolojileri etkin bir şekilde kullanır,
4   Kimya sektöründeki üretime yönelik alanlarda çalışabilmek için gerekli beceri ve uygulama yeteneğini geliştirebilir,
5   Çözüm üreten, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen ve hayata değer katan uzmanlardır,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İletken Polimere Giriş
2 Katkılama ve İletkenlik Özelliği
3 İletken Polimerlerin Elektriksel ve Elektrokimyasal Özellikleri
4 Indirek Elektroliz: Elektrokataliz ve Elektroyubaşlatan Girdiler
5 İletken Polimerlerin Çözünürlüğü
6 İletken Polimerlerin Karakterizasyonu
7 İletken Polimerlerin Karakterizasyonu ile İlgili Örnek Çözümleri
8 İletken Polimerlerin Uygulama Alanları1
9 İletken Polimerlerin Uygulama Alanları2
10 İletken Polimerlerin Uygulama Alanları3
11 İletken Polimerlerin Uygulama Alanları4
12 İletken Polimerlerin Uygulama Alanları5
13 sunum
14 sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Fry, A. J., Synthetic Organic Electrochemistry, A Wiley- Interscience Publication, New York, 1989.
Scrosati, B. (ed.), 1993, Application of Electroactive Polymers: Champman and Hall, London, 1-150p.
Wallance, G.G., 2003, Conductive Electroactive Polymers, Intelligent Materials, CRC Press, 1-46p.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+ İnteraktif anlatım+Soru cevap tekniği

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.20 + YSS * 0.60
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.20 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

sunum+final

Değerlendirme Kriteri

SUNUM+FİNAL SINAVI

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

DEVAM ZORUNLUDUR
Dersin uygulamalar bölümünde ise iki ödev hazırlanacaktır. Bu ödevler öğrencilerin başarısına %20 etki edecek. Ödevler iki ara sınav notu olarak kabul edilecek, final notu ile birlikte üç notun ortalaması yıl içi notunu belirleyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TINAZTEPE KAMPÜSÜ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BUCA İZMİR
TELEFON:+902323019507
E-MAİL: elif.sahin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

DERS SAATİ ve boş ders saatlerinde

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Final Sınavına Hazırlık 1 36 36
Sunum Hazırlama 4 30 120
Final Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 198

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.14
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.43
ÖK.55