DERS ADI

: ANALİTİK KİMYADA ALETLİ TEKNİKLER ALANINDAKİ YENİLİKLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5065 ANALİTİK KİMYADA ALETLİ TEKNİKLER ALANINDAKİ YENİLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖZLEM ÖTER

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, modern analitik kimyada kullanılan spektroskopik cihazların temel teorileri, bunlardaki bazı gelişmeler ve uygulamalar ele alınacaktır ve öğrenci ile interaktif bir biçimde konular işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencilerin bu dersin sonunda kimya sektörünün üretim, araştırma ve geliştirme alanlarında aktif rol üstlenebilecek hale gelmeleri,
2   Kimya alanında eğitimlerine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimler gerçekleştirebilmeleri,
3   Alandaki en son gelişmeleri takip edebilir hale gelmeleri, mevcut bilgiyi geliştirerek ve araştırmacılar için yeni fikirler ve metotlar önerebilir hale gelmeleri,
4   Öğrenci değişim programları ile araştırma olanaklarını araştırmaları,
5   Modern teknolojileri kimyadaki sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilmeleri,
6   Profösyonel sorumluluk alabilme ve problem çözebilme yeteneğini geliştirmeleri,
7   Kritik ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmaları,
8   Çalıştıkları alanda yoğun bilgiye ulaşma konusunda becerilerini geliştirmeleri ve daha sonraki araştırmalar için bunları kullanabilmeleri,
9   İnterdisipliner çalışmaları kullanarak kesin sonuçlara ulaşabilme becerisini kazanmaları,
10   Bugüne kadar gelmiş bilgiyi ve metotları anlayabilmeleri,
11   Taratıcı ve kritik düşünerek yeni fikirler ve metotlar geliştirebilmeleri,
12   Yenilikçi çalışmaları sürdürmek için gerekli bilimsel metotları uygulayabilmeleri ve formüle edebilmeleri,
13   Kimya ile ilgili fikirlerin ve buluşların kritik analizini yapabilmeleri,
14   Uzmanların içinde kendi fikirlerini savunabilecek düzeye gelmeleri ve etkili iletişim kurabilmeleri,
15   Bilimsel literatürü takip edebilmeleri ve yabancı bir dilde tartşma yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aletli analitik metotlara giriş ve validasyon,
2 Moleküler problar ve entegre fiber optik sistemler kullanarak UV/Görünür bölge analizi,
3 Moleküler problar ve entegre fiber optik sistemler kullanarak floresans ölçümleri,
4 İnfrared ve Raman spektroskopisinin analitik kimyadaki uygulamaları,
5 Yüzey geliştirilmiş Raman spektroskopisi ile ilgili bazı gelişmeler,
6 Öğrenci sunumları,
7 Öğrenci sunumları,
8 Atomik absorpsiyon spektroskopisi ve analitik kimya uygulamalarındaki gelişmeler,
9 Gelişmiş transvers ısıtmalı grafit atomlaştırıcı teknolojisi ve AAS deki avantajları,
10 Emisyon spektroskopisi ve analitik kimya uygulamalarındaki bazı gelişmeler,
11 ICP-AES ile ametallerin analizinde bazı yeni metotlar
12 Atomik floresans spektroskopisi ve analitik kimyadaki bazı yeni uygulamaları,
13 Soğuk buhar AFS de açık havada bölçüme izin veren yeni teknolojiler,
14 Analitik tekniklerin kıyaslanması ve öğrenci sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Modern Instrumental Analysis, 47 Edited By Satinder Ahuja, and Neil Jespersen, Hardbound, ISBN-13: 978-0-444-52259-7, ISBN-10: 0-444-52259-X, Imprint: ELSEVIER.

Trace Element Analysis of Food and Diet, Namik K Aras, O. Yavuz Ataman, RSC Publishing, 2006.

Principles of Instrumental Analysis, sixth Edition, Skoog, Holler and Nieman. 2007.

Principles of Fluorescence Spectroscopy, Joseph R. Lakowicz, Kluwer Academic, New York, 1999.

Also recent literature in Instrumental Techniques in Analytical Chemistry will be fallowed.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders konu anlatımları, sunumlar ve interaktif tartışmalar şeklinde işlenecektir. Dersi alan tüm öğrencilerin konu anlatımı, seminer, tartışma gibi dersle ilgili tüm faaliyetlere katılamsı beklenmektedir. Ayrıca öğrenciler tarafından bireysel ya da grup olarak sunumlar gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 SUN SUNUM
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.50 + SUN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Assoc. Prof. Dr. Özlem Öter
ozlem.oter@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Dersler 11 3 33
Sunumlar 4 3 12
Ders öncesi/sonrası haftalık hazırlık 15 3 45
2 20 40
Rapor hazırlığı 2 5 10
sunumlara hazırlık 4 15 60
0
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.84
ÖK.93
ÖK.1054
ÖK.1135
ÖK.124
ÖK.134
ÖK.14444
ÖK.15544