DERS ADI

: ELEKTRO VE ELEKTROANALİTİK KİMYADA DENEYSEL YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5040 ELEKTRO VE ELEKTROANALİTİK KİMYADA DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEVDA AYATA SİLER

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Modern elektro ve elektroanalitik teknik ve uygulamaların tanınması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel elektrokimya yasalarını anlayabilmeli
2   Elektrokimyasal tepkimelerin kinetigi ve termodinamigini aciklayabilmeli
3   Elektroanalitik yöntemlerin dayandigi temelleri aciklayabilmeli
4   Elektroanalitik alaninda yapilmis calismalari yorumlayabilmeli
5   Elektrokimya alanindaki guncel calismalari takip edebilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel elektrokimya (elektriksel çift tabaka)
2 Elektrokimyasal reaksiyonların termodinamiği
3 Elektrokimyasal reaksiyonların kinetiği
4 Elektroanalitik yöntemler (siklik voltametri, puls voltametri, kare dalga voltametri, kronokulometri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi, potansiyometri, katı tanecik ve materyallerin elektrokimyası)
5 Elektroanalitik yöntemler (siklik voltametri, puls voltametri, kare dalga voltametri, kronokulometri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi, potansiyometri, katı tanecik ve materyallerin elektrokimyası)
6 Elektroanalitik yöntemler (siklik voltametri, puls voltametri, kare dalga voltametri, kronokulometri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi, potansiyometri, katı tanecik ve materyallerin elektrokimyası)
7 Elektroanalitik yöntemler (siklik voltametri, puls voltametri, kare dalga voltametri, kronokulometri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi, potansiyometri, katı tanecik ve materyallerin elektrokimyası)
8 Elektroanalitik yöntemler (siklik voltametri, puls voltametri, kare dalga voltametri, kronokulometri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi, potansiyometri, katı tanecik ve materyallerin elektrokimyası)
9 Arasınav
10 Elektrotlar ve elektrolitler (çalışma, referans elektrotları ve elektrolitler)
11 Elektrotlar ve elektrolitler (çalışma, referans elektrotları ve elektrolitler)
12 Elektrotlar ve elektrolitler (çalışma, referans elektrotları ve elektrolitler)
13 Elektrotlar ve elektrolitler (çalışma, referans elektrotları ve elektrolitler)
14 Elektrotlar ve elektrolitler (çalışma, referans elektrotları ve elektrolitler)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

J. O. Bocris, "Modern Electrochemistry", Vol. 2, Plenum Press/Rosenta ed., third ed. 1977.
F. Scholz (Ed), Electroanalytical Methods , Springer Verlag, 2001.
A. R. Berkem, "Elektrokimya", İstanbul Ünivesitesi Yayınları, 1993.
A. J. Bard, "Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications", John Wiley, Newyork, 1980.
S. Üneri, Elektrokimya , Ankara Üniversitesi Yayınları, 1978.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum
İnteraktif anlatım
Soru cevap tekniği
Ödev verme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-3: Ara sınav ile değerlendirilecek
ÖÇ1-5: Final ile değerlendirilecek

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tel(ofis) : 0 232 3019505
Tel( cep): 5365181848

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 10:00- 12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.145455445315
ÖK.234344434315
ÖK.344445544215
ÖK.445444554315
ÖK.554555444515