DERS ADI

: ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 6033 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MELEK MERDİVAN

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Kimyasal analizdeki ayırma yöntemlerinin önemini açıklamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ayırma yöntemlerinin önemini, geri kazanımı, zenginleştirme faktörünü anlayabilmeli,
2   Kimyasal ayırma yöntemlerini sınıflandırabilmeli, seçici çöktürme üzerine ayırmayı gerçekleştirebilmeli
3   Ekstraksiyonu açıklayabilmeli, ekstraksiyon türlerini sınıflandırabilmeli ve ekstraksiyon türleri arasındaki farkları değerlendirebilmeli
4   Kromatografik ayırmanın temel ilkelerini açıklayabilmeli, kromatografik yöntemleri, sınıflandırabilmeli
5   Kromatografi ile ilgili pik şekilleri, kolon etkinliği, Van Deemter eşitliği, bağıl alıkonma oranı, nitel ve nicel analiz gibi kavramları açıklayabilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Ayırma yöntemlerinin önemi, ayırma prosesinin doğası, geri kazanım ve zenginleştirme faktörü, kimyasal ayırma yöntemlerinin sınıflandırılması
2 Seçimli çöktürmeye dayalı ayırma. Seçimli buharlaştırmaya dayalı ayırma
3 Ekstraksiyon, sıvı ekstraksiyonunun teoriği
4 Katı faz ekstraksiyonu (SPE). Süperkritik sıvı ekstraksiyonu (SFE)
5 Kromatografi: kromatografik ayırmanın temel ilkeleri, kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması
6 Kromatografi ile ilgili pik şekilleri, kolon etkinliği, Van Deemter eşitliği, bağıl alıkonma oranı, nitel ve nicel analiz gibi kavramlara giriş
7 Gaz kromatografisi: GC analizinin temel ilkeleri, GC cihazı
8 Ara sınav
9 Gaz kromatografisi: Durgun fazlar ve dedektör türleri
10 Sıvı kromatografisi: HPLC analizinin temel ilkeleri, HPLCcihazı, kolon ve dedektör türleri
11 Sıvı kromatograsinin tutunma mekanizması türleri: adsorpsiyon, (normal faz ve ters faz), dağılma, iyon değiştirme
12 Planar kromatografisi: Kağıt kromatografisinin (PC) ve ince tabaka kromatografisinin (TLC) temel ilkeleri
13 Elektroforez. Elektroforetik ayırmanın temel ilkeleri
14 Elektroforez. Elektroforetik ayırma yöntemi için kullanılan cihaz

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Hermann, J. A., (1961), Separation methods in analytical chemistry , New York, Interscience.
2. Miller, J. M., (1975), Separation methods in chemical analysis , New York, Wiley.
3. Rouessac, F., Rouessac, A., (2000), Chemical analysis: Modern Instrumentation, methods and techniques , John Wiley and Sons.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunum, öğrenci merkezli aktivite, soru-cevap tekniği

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70 ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saati ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

D.E.U Fen Fakültesi Kimya Bölümü, melek.merdivan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 50 50
Ara sınava hazırlık 1 40 40
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 5 65
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Ara Sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.25
ÖK.34
ÖK.44
ÖK.54