DERS ADI

: ESER METALLER VE ANALİZLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5028 ESER METALLER VE ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MELEK MERDİVAN

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersde çeşitli örneklerdeki eser elementlerin önemi anlatılacak, bu elementlerin tayini için uygulanan analitik metotlar detaylı bir şekilde tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Eser elementlerin önemini, örnekleme, örnek hazırlama ve zenginleştirme yöntemlerini açıklayabilmelidir.
2   Analitik örneklerin farklı türleri için prosedür önerebilmeli, analitik yeteneğini geliştirebilmeli ve sonuçları tartışabilmelidir.
3   Biyolojik ve çevre örneklerindeki eser metal analizleri için geliştirilen yöntemleri açıklayabilmeli ve elde etiği sonuçları yorumlayabilmelidir.
4   Eser metallerin ayrılması ve zenginleştirilmesi için deneysel prosedür tasarlayabilmeli, elde ettiği sonuçları yorumlayabilmelidir.
5   Çeşitli örneklerdeki metal iyonlarının ayrılması ve zenginleştirilmesi için kullanılan tekniği, cihazı, örneklemeyi ve örnek hazırlamayı açıklayabilmelidir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Eser metallerin toksik etkileri
2 Eser metallerin sağlık için alınması gereken miktarları, eksiklikleri
3 Örnekleme ve örnek hazırlama
4 Örnek hazırlama
5 Yiyecek örneklerindeki eser metallerin analizi için kullanılan teknikler ve cihazlar
6 Klinik örneklerindeki eser metallerin analizi için kullanılan teknikler ve cihazlar
7 Su örneklerindeki eser metallerin analizi için kullanılan teknikler ve cihazlar
8 Ara Sınav
9 Hava örneklerindeki eser metallerin analizi için kullanılan teknikler ve cihazlar
10 Toprak örneklerindeki eser metallerin analizi için kullanılan teknikler ve cihazlar
11 Metal türlerinin tayini
12 Metal türlerinin tayini
13 Biyolojik örneklerdeki eser metallerin tayini için son gelişmeler
14 Çevre örneklerdeki eser metallerin tayini için son gelişmeler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

T.W.Clarkson, Metals and their compounds in environment: occurance, analysis and biological relevance , Weinheim, N.Y. 1991.
C.Vandecasteele, Modern methods for trace element determination, Chickester, N.Y., 1997
G.E. Batley Trace element speciation, analytical methods and problems , CRC Press, 1989.
K.T. Smith, Trace minerals in food , Marcel Dekker, N.Y., 1988.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenci merkezli aktivite, interaktif anlatım, Soru cevap tekniği

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70 ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saati ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

D.E.U Fen Fakültesi Kimya Bölümü, melek.merdivan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 6 78
Ara sınava hazırlık 1 45 45
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 55 55
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Ara sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 223

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.43
ÖK.53