DERS ADI

: SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5004 SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SERAP SEYHAN BOZKURT

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Kimyasal analizin gelişmiş elektronik ve bilgisayar teknolojisinden yararlanarak duyarlı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için maddenin fiziksel özelliklerine dayalı yöntem ve tekniklerin öğretilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maddenin fiziksel özelliklerine dayalı yöntem ve teknikleri bilebilmeli
2   Işık-madde etkileşimine dayalı spektroskoik yöntemleri açıklayabilmeli
3   Radyokimyasal yöntemleri ve elektrometrik analiz yöntemlerini açıklayabilmeli
4   Maddenin analizini spektroskopik analiz yöntemlerini kullanarak açıklayabilmeli
5   Spektroskoik analiz yöntemleri arasındaki farkları açıklayabilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Elektromagnetik dalga, atomik ve moleküler enerji seviyeleri, elektron ve çekirdek spini
2 Fotometri temel kanunları, fotometrik ölçümlerde hassasiyet, diferansiyel
3 Spektroskopi, fotometrik titrasyon, UV- visible spektroskopik cihaz
4 Molekül yapısıyla IR bağlantısı, titreşim ve dönme frekansı, IR absorpsiyonunu etkileyen faktörler, IR cihazı, uygulamalar
5 Işın kaynağı, cihaz, analiz tekniği, uygulamalar
6 Çekirdek tepkimeleri ve radyasyon, radyoaktivite ölçümü, aktivasyon analizi, radyometrik titrasyon, uygulamalar
7 Kuramsal esaslar, çekirdek rezonansı relaksasyon, Fourier dönüşümü
8 Ara sınav
9 NMR cihazı, uygulamalar
10 Kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, fazlar arası dağılma, kolon kromatografisi
11 kağıt kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, gaz kromatografisi, kolon etkinliği ve rezolusyon, HPLC yöntemleri
12 Elektrot potansiyeli EMK, pH ve iyon seçici potansiyometri
13 potansiyometrik titrasyon
14 kondüktometri, voltametre uygulamalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. H.N. Willard et. Al., Instrumental Methods of Analysis, ISBN: 0-442-24502-5, 1981.
2. Prof. Dr. T. Gündüz, Enstrümental Analiz, Bilim Kitapevi, Ankara, 1990.

Yardımcı kaynaklar:
1. I. Lang, Absorption Spectra in the Ultraviolet and Visible Region, Academic, New York, 1961.
2. I. M. Kolthoff and P. J. Elving, Eds., Wlwy-İntersicience, New York, 1971

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Ders öncesi hazırlık 13 3 39
Ara sınava hazırlık 1 35 35
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 45 45
Ara sınav 1 2 2
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 149

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1454555
ÖK.23555
ÖK.3334533333
ÖK.43444443333
ÖK.555444443333