DERS ADI

: İLERİ FİZİKOKİMYA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5003 İLERİ FİZİKOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MEHMET KADİR YURDAKOÇ

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin birinci bölümü giriş kısmında kuantum kuramı'nın ilkeleri tanımlanacaktır. Kuramın teknik ve uygulamaları tartışılacaktır. Atom yapısı ve atom spektrumları ana hatlarıyla verilerek özetlenecektir. Hidrojene molekülüne benzer iyonların molekül yapıları ve iki-, çok atomlu moleküllerin yapıları da vurgulanarak ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersi alan öğrenciler; fizikokimya alanındaki son gelişmeleri ve geniş bir aralıktaki araştırma konularını derinlemesine anlayarak gösterebilmeli
2   Kuantum kimyasındaki denklemlere ve matematiksel modellere dayanan sayısal problemleri çözebilmeli
3   Fiziksel kimya ve kuantum kimyasının uygulamalarını atom yapısı ve atom spektrumları kapsamında eleştirel olarak tartışabilmeli
4   Öğrenim çıktılarındaki başarı düzeyi: problem çözme, bilgisayar destekli olarak kuantum kimyası ile ilgili literatür tarama becerisini gösterebilmeli,
5   Molekül yapısıda özel başlıklar üzerine bağımsız çalışma yürütebilmeli ve çok atomlu moleküllerle ilgili değerlendirmelerde bulunabilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kuantum kuramı: Giriş ve Klasik mekaniğin temel ilkeleri, Klasik fizik denklemleri, klasik fiziğin aksayan yönleri, mikroskopik sistemlerin dinamiği, Schrödinger denklemi, Dalga fonksiyonunun tanıtımı
2 Kuantum mekaniğinin ilkeleri; İşlemciler ve gözlenen değerler, Üstüste bindirmeler ve beklenen değerler, okuma parçası, uygulama ve problemler
3 Kuantum kuramı: Teknikler ve Uygulamalar, Ötelenme hareketi, Kutu içindeki tanecik, iki boyutlu hareket, tünelleme
4 Titreşim hareketi: Enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları; Dönme hareketi: İki boyutlu ve Üç boyutlu dönme hareketleri, Spin, İleri bilgi: Harmonik titreştirici, Dönme hareketi, Örnekler ve problemler
5 Atom yapısı ve atom spektrumları: Hidrojene benzer atomların yapıları ve spektrumları, atom orbitalleri ve enerjileri, spektrum geçişleri ve seçimlilik kuralları, Çok elektronlu yapılar(Orbital yaklaşımı, kendinden uygun alan orbitalleri yaklaşımı)
6 Karmaşık atomların spektrumları: Singlet ve triplet halleri, spin-orbit eşleşmesi, term sembolleri ve şeçimlilik kuralları, manyetik alan etkileri, İleri Bilgi: 1. Kütle koordinatları merkezi, 2. Pauli ilkesi, İleri okuma parçası, örnekler ve problemler
7 Arasınav
8 Molekül yapısı: Hidrojen molekülüne benzer iyonlar, Born-Oppenheimer yaklaşımı, Molekül yörüngeleri yaklaşımı; İki atomlu moleküllerin yapıları: Hidrojen ve helyum molekülleri, periyot-2-iki atomlu moleküller; Heteronükleer iki atomlu moleküller
9 Çok atomlu moleküllerin yapıları: Walsh diagramları; Ortogonallik ve hibritleşme; Delokalize sistemler(Hückel yaklaşımı, katıların band kuramı); İlei okuma parçası, Örnekler ve problemler
10 Dönme ve tireşim spektrumları: Spektroskopinin temel ilkeleri (Denel teknikler); Spektrum çizgilerinin şiddetleri, çizgi genişliği
11 Saf dönme spektrumları: Dönme enerji seviyeleri, dönme geçişleri, dönme Raman spektrumları
12 İki atomlu moleküllerin titreşimleri (Moleküler titreşimler; iki atomlu moleküllerin titreşimleri, titreşim-dönme spektrumları
13 Genel değerlendirme ve eksik giderme, telafi
14 Ödev sunumları ve tartışmalar.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford Univ. Press, 10th. Ed., Oxford, Melbourne, Tokyo, 2008.
2. Y. Sarıkaya, Fizikokimya, Gazi Büro Kitapevi, 6. Baskı Ankara, 2005.
3. Attila Szabo, Neil S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory (Dover Books on Chemistry),Dover Publications; New edition (July 2, 1996).
4. Robert J. Silbey, Robert A. Alberty and Moungi G. Bawendi, Physical Chemistry, Wiley; 4 edition (July 1, 2004).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

On dört hafta, on üç hafta ders bir arasınav ve bir çalışma programı ile interaktif sunumlar şeklinde yapılacaktır. Tüm eğitim malzemesi önceden sağlanacak ve öğrencilere çıktı ve elektronik ortamda verilecektir. Ders hazırlamada kullanılan kitaplar derste ve üniversite kütüphanesinde bulunabilecektir. İleri bilgi gerektiren eğitim malzemesi üniversite kütüphanesi ile görüşülerek sağlacak ayrıca kablosuz internet erişimli olarak internet olanaklarından da yararlanılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + YSS * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders, İnteraktif sunum tekniği, Tartışma, Soru-cevap tekniği; Alan çalışması, Takım/Grup çalışması, Gösteri, Deney, Uygulama Çalışması, Olay-olgu çalışması, Beyin fırtınası yöntemleri uygulanacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Vize(%30) + Ödev (%20) + Sunum (%10) + Final (%40)+ BÜTÜNLEME

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenciler, ders kapsamındaki on üç haftaki ders sunumlarına ve çalışmalara katılmak durumundadırlar. Derslere devam %70 oranında zorunludur., devam, ders ve değerlendirmelerde diğer hususlar Fen Bilimleri Enstitüsü'nden veya http://www.fbe.deu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenilebilirler.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet Kadir Yurdakoç
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Tel: (232) 3018695
E-posta: k.yurdakoc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba, 5. ve 6. saatler.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Uygulama 7 1 7
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Ödev Hazırlama 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 25 25
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 204

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.52