DERS ADI

: OLASILIK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İST 1014 OLASILIK II ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

İstatistik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖZLEM EGE ORUÇ

Dersi Alan Birimler

İstatistik (İ.Ö)
İstatistik

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin olasılığı muhakeme etmesini sağlamak ve olasılık ile çalışarak, istatistiğin temel kavramlarını anlamasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Rassal değişkenlerin olasılık ve dağılım fonksiyonlarını, özelliklerini ve ilişkilerini kavrama
2   Beklenen değer , varyans ve standart sapma gibi temel kavramların nasıl hesaplanacağını ve yorumlanacağını anlayabilme
3   Moment Üreten Fonksiyonu ve momentleri hesaplayabilme
4   Temel kesikli dağılımları (Binom, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, ve Poisson) ile çalışabilme
5   Temel sürekli dağılımları(Tekdüze, Normal ve Üssel) ile çalışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Rassal Değişkenler, Kesikli Rassal Değişken, Olasılık Fonksiyonu ve Birikimli Dağılım Fonksiyonu
2 Sürekli Rassal Değişken, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ve Birikimli Dağılım Fonksiyonu
3 Olasılık kütle, Olasılık Yoğunluk ve Birikimli Dağılım Fonksiyonları (tekrar)
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri(Beklenen Değer, Mod, Medyan)
5 Değişim Ölçüleri(Varyans, standart sapma, değişim katsayısı)
6 Momentler ve Moment Üreten Fonksiyon
7 Kesikli Rassal Değişkenlerin Dağılımları(Bernoulli,Binom)
8 Kesikli Rassal Değişkenlerin Dağılımları(Poisson, Hipergeometrik)
9 Ara sınav
10 Kesikli Rassal Değişkenlerin Dağılımları( Geometrik, Negatif Binom)
11 Sürekli Rassal Değişkenlerin Dağılımları(Normal)
12 Sürekli Rassal Değişkenlerin Dağılımları(Normal) devam
13 Sürekli Rassal Değişkenlerin Dağılımları(Normal) devam
14 Sürekli Rassal Değişkenlerin Dağılımları(Tekdüze, Üssel)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1.S.Ross,A first Course in Probability, 8th edition,2010, Prentice Hall, ISBN 0-13-607909-5.
Yardımcı kaynaklar:
2. D.P. Bertsekas and J.N.Tsitsiklis, Introduction to Probability, Athena Scienrific, ISBN 1-886529-37-X.
3.M.R.Spiegel, J.Schiller, R.A.Srinivasan, Probability and Statistics(Schaum's Outlines) 2nd edition, McGrawHill ISBN 0-07-135004-7.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

İst 1014, dersleri ve sınıf içi tartışmaları içerecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 Q Quiz
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + Q * 0.20 + FN * 0.50
5
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

%30(Ara Sınav)+%20(Kısa Sınav)+%50(Final Sınavı)

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak, derse gelmeniz ve sınıftaki tartışmalara katılmak başarılı olmanız için gerekleridir. Gerek derslerde, gerekse de sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Lisans öğretim yönetmeliğini www.fef.deu.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr.Özlem EGE ORUÇ
e-mail:ozlem.ege@deu.edu.tr
tel:+90 232 3018558

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 4 4
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15345
ÖK.25345
ÖK.35345
ÖK.45345
ÖK.55345