DERS ADI

: ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İST 4037 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME ZORUNLU 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

İstatistik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ESİN FİRUZAN

Dersi Alan Birimler

İstatistik (İ.Ö)
İstatistik

Dersin Amacı

Bilimin her alanında çok değişkenli veri ile karşılaşılır. Dersin amacı, öğrencilere gerçek hayatta sıkça karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel yöntemleri öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Doğrusal cebir terimlerinin (rank, determinant, özdeğer, özvektör vs.) istatistiksel anlamlarını kavrayabilme,
2   Çok değişkenli tanımlayıcı istatistikleri elde edebilme (ortalama vektörü, varyans-kovaryans matrisi, korelasyon matrisi vs.),
3   Üç veya daha yüksek boyutlu veri çizimlerini yorumlayabilme,
4   Temel bileşenler analizini uygulayabilme,
5   Faktör analizini uygulayabilme,
6   Çok Değişkenli Normal dağılan iki kitle için ayrıştırma analizi yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Değişken Türleri, Veri matrisleri ve vektörler, Veri indisleri
2 İki Değişkenli Normal Dağılım, Çok Değişkenli Normal Dağılım
3 Ortalama Vektörler ve Varyans-Kovaryans Matrisleri, Korelasyonlar ve Korelasyon Matrisleri, Standartlaştırılmış veri matris
4 Üç Boyutlu Veri Çizimi, Daha Yüksek Boyutta Verilerin Çizimi
5 Çok Değişkenli Normal Dağılım Kontör (Contour) Çizimi
6 Özdeğer ve Özvektörler, Geometrik tanımlamalar
7 Temel Bileşenler Analizi (PCA)
8 Arasınav
9 Varyans-Kovaryans Matrisi ile Temel Bileşenler Analizi
10 Temel Bileşenlerin Tahmini, Korelasyon Matrisi P ile PCA
11 Faktör Analizinin Amaçları, Faktör Analizi Denklemleri
12 Uygun Faktör sayısını seçmek ,Faktör Döndürme
13 Çok Değişkenli Normal İki Kitle için Ayrıştırma
14 Maliyet Fonksiyonları ve Öncül Olasılıklar, Genel Ayrıştırma Kuralı (İki kitle için)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Johnson, R.A. ve Wichern, D.W., 2007, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th Edn, Pearson International Edition

Yardımcı kaynak(lar):
Johnson, D.E. (1998) Applied Multivariate Methods for Data Analysts, Duxbury

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, proje ve sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 FN Final
2 BNS BNS FN * 1
3
4


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar, proje ve sunumun değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve proje teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: esin.firuzan@deu.edu.tr
Tel: 0232 301 85 57

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 24 24
Final Sınavına Hazırlık 1 33 33
Ödev Hazırlama 1 30 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 155

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1544
ÖK.2544
ÖK.3544
ÖK.4554443455
ÖK.5554443455
ÖK.6554443455