DERS ADI

: ALTI SİGMA YÖNTEMBİLİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İST 3164 ALTI SİGMA YÖNTEMBİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İstatistik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ SENEM VAHAPLAR

Dersi Alan Birimler

İstatistik
İstatistik (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Altı Sigma'nın tanımı, tarihçesi, gelişimi, ilkeleri, yararları, terminolojisi ve diğer kalite sistemleri ile arasındaki benzerlik ve farklılıklarını incelemek ve öğrencileri Altı Sigma kültürü hakkında bilgilendirmektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Altı Sigma kavramlarını tanımlayabilme
2   İyileştirmenin neden gerekli olduğunu ifade edebilme
3   Altı Sigma ile süreci iyileştirebilme
4   Kararları verilere ve geçeklere dayanarak verebilme
5   Hataları minimize edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Altı Sigma Süreci
2 1.5 Sigma kayma
3 Tasarım Altı Sigma
4 Altı Sigma İçin Personel İhtiyacı (Sponsor, Şampiyon)
5 Altı Sigma İçin Personel İhtiyacı (Uzman Karakuşak, Karakuşak, Yeşilkuşak, Sarıkuşak)
6 DMAIC - Tanımlama, Ölçüm Aşamaları
7 DMAIC - Analiz, Geliştirme, Kontrol Aşamaları
8 Arasınav
9 Altı Sigma Başarı Faktörleri
10 Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi
11 Yalın Altı Sigma
12 Yeterlilik İndeksi
13 Süreçler ve Altı Sigma
14 Altı Sigma'nın Stratejik Bileşeni

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
PYZDEK, T. ve KELLER P. (2009) The Six Sigma Hand Book, 3th Edition, McGraw-Hill, New York
Yardımcı kaynaklar:
1. HAYLER, R. ve NICHOLS, M. (2005) What is Six Sigma Process Management, Mc Graw Hill, NY
2. Gürsakal,N(2005) Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım
3. George M.Rowlands D, Kastle B.(2005) Yalın Altı Sigma Nedir Pelin Ofset Matbaacılık

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sunum, ödev, problem çözme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.40 + OD * 0.10 + FN * 0.50
5
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınav ve ödevlerin değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
e-posta: senem.sahan@deu.edu.tr
Tel: 0232 30186 03

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Ara Sınava Hazırlık 1 24 24
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık 1 30 30
Bireysel Ödev Hazırlama 2 4 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1455445
ÖK.2555
ÖK.35445555455
ÖK.44445545455
ÖK.544555454