DERS ADI

: İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 4201 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7

Dersi Veren Birim

Matematik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖZLEM EGE ORUÇ

Dersi Alan Birimler

Matematik (İ.Ö)
Matematik

Dersin Amacı

Dersin temel amacı öğrencileri bazı temel istatistik kavramları ile tanıştırmak ve veri analizi için kullanılan temel istatistik yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistiksel çıkarsamayı, örnekleme dağılımlarını ve merkezi limit teoremini ne zaman ve nasıl kullanacağını,
2   Hipotez testleri ile güven aralıkları arasındaki ilişkiyi kavramayı
3   Tek ve iki kitle parametresi için hipotez testi uygulamayı
4   Ki-kare istatistiğinin, uyum iyiliği ve bağımsızlık için ne zaman ve nasıl kullanacağını
5   Temel parametrik olmayan istatistiksel testlerin ne zaman ve nasıl uygulanacağını
6   Varyans analizi uygulayabilmeyi
7   Basit doğrusal regresyon modelleri kullanarak doğruya uyumu kontrol edebilmeyi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistiksel Çıkarsama ve Örnekleme
2 Örnekleme Dağılımları (Z, Ki_kare, t, F), merkezi limit teoremi
3 Tek örnekleme Dayalı Çıkarsama: Güven Aralığı Tahmini
4 İki örnekleme Dayalı Çıkarsama: Güven Aralığı Tahmini
5 Tek örnekleme Dayalı Çıkarsama: Hipotez Testleri
6 İki örnekleme Dayalı Çıkarsama: Hipotez Testleri
7 Testin Gücü
8 Ara sınav
9 Ki-Kare istatistiğinin uygulamaları
10 Varyans Analizi: İkiden fazla ortalamanın karşılaştırılması
11 Basit Doğrusal Regresyon
12 Çok Değişkenli Regresyon
13 Parametrik Olmayan İstatistik(İşaret Testi, Dizi Testi, Wilcoxon işaret-sıra testi)
14 Parametrik Olmayan İstatistik (Mann Withney testi, Kruskal-Wallis testi) Temel Zaman Serileri Analizi (eğilim(trend), mevsimsellik, öngörüleme(forcasting)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: James T. McClave , Feank H. Dietrich,II, and Terry Sincich, Statistics 9th Edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-471542-X.
Yardımcı kaynaklar: Freund, Mathematical Statistics, 5th Edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-565185-9

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sta4201, dersleri ve sınıf içi tartışmaları içerecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1. Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ1 * 0.50 + FN * 0.50
4
5


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak, derse gelmeniz ve sınıftaki tartışmalara katılmak başarılı olmanız için gerekleridir. Gerek derslerde, gerekse de sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Lisans öğretim yönetmeliğini www.fef.deu.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü B113
e-mail: ozlem.ege@deu.edu.tr
Tel: 0232 3018558

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 169

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.1545
ÖK.2545
ÖK.3545
ÖK.4545
ÖK.5545
ÖK.6545
ÖK.7545