DERS ADI

: KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 3052 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 4 0 0 7

Dersi Veren Birim

Matematik

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞR.GÖREVLİSİ MELTEM ALTUNKAYNAK

Dersi Alan Birimler

Matematik (İ.Ö)
Matematik

Dersin Amacı

Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin ve bu denklemlerin başlangıç değer, sınır değer ve başlangıç sınır değer problemlerinin sınıflandırılmaları ve çözüm yöntemleri ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kısmi diferansiyel denklemleri sınıflayabilir ve analitik çözüm yöntemlerini tanımlayabilir
2   Kısmi diferansiyel denklemlerin kanonik formlarını tanımlayabilir
3   Tek boyutlu homojen ve homojen olmayan dalga denklemlerinin başlangıç koşulları altında çözümlerini karakteristikler yardımı ile bulabilir
4   D'Alambert formülü yardımıyla, tek boyutlu dalga denklemi için Cauchy problemlerinin bağımlılık bölgesini inceleyebilir
5   Lineer ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin başlangıç değer, sınır değer ve başlangıç sınır değer problemlerini sınıflayabilir
6   Fourier serileri açılımı ile başlangıç sınır değer lineer ikinci mertebeden problemlerini çözebilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel tanımlar. 3 -D yüzeyler ve eğriler. Bir parametreli ve iki parametreli yüzeylerin sistemleri.
2 Vektör alanların integral eğrileri ve ilk integralleri.
3 Bir vektör alanın verilmiş bir eğriden geçen integral yüzeyinin kurulması.
4 İki bağımsız değişkenli birinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden yarı-lineer denklemler için başlangıç değer problemi. Çözümün varlığı tekliği.
5 Cauchy Kovalevsky teoremi. Lineer kısmi diferansiyel operatörler. Karakteristik eğriler ve yüzeyler.
6 İkinci mertebeden lineer iki bağımsız değişkenli kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Normal biçimler.
7 İkinci mertebeden lineer iki bağımsız değişkenli kısmi diferansiyel denklemler için Cauchy problemi.
8 Ara sınav
9 Bir boyutlu dalga denklemi, başlangıç değer problemi, D'Alambert çözümü.
10 Bağımlı eşitsizlik bölgesi. Enerji metodu. Başlangıç değer problemlerinde çözümün tekliği. Bağımlılık bölgesi ve etki alanı.
11 Sturm Liouville problemleri ve genelleştirilmiş Fourier serileri.
12 Homojen olmayan tek boyutlu dalga denklemleri. Başlangıç sınır değer problemlerinin çözümlerinin değişkenlerine ayırma metodu ile bulunması.
13 Homojen olmayan tek boyutlu ısı denklemleri. Başlangıç sınır değer problemlerinin çözümlerinin değişkenlerine ayırma metodu ile bulunması.
14 Tek boyutlu Laplace denklemleri. Sınır değer problemlerinin çözümlerinin değişkenlerine ayırma metodu ile bulunması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Introduction to Partial Differential Equations with Applications by E. C. Zachmanoglou , Dale W. Thoe , Dover Publications Inc.

Yardımcı kaynaklar: Linear partial differential equations for scientists and engineers by Tyn Myint-U, and Lokenath Debnath, Birkhauser Boston Inc.

Diğer ders materyalleri: Dersin sunumları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders Notları, Sunum, Problemler çözme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 Q Quiz
3 OD Ödev
4 FN Final
5 BNS BNS VZ * 0.30 + Q * 0.10 + OD * 0.10 + FN * 0.50
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.30 + Q * 0.10 + OD * 0.10 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: meltem.topcuoglu@deu.edu.tr
Ofis: (232) 3018586
e-posta: ali.sevimlican@deu.edu.tr
Ofis: (232) 3018584

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 3 6
Ödev Hazırlama 2 10 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 169

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15344
ÖK.2534
ÖK.355344
ÖK.45534
ÖK.553455
ÖK.64553455