DERS ADI

: EKONOMİK KÜRESELLEŞME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHİTTİN AYGÜN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Öğrencilerin, küreselleşme olgusunun felsefi temellerine dayalı olarak çok boyutlu, disiplinler-arası bir perspektifte, küreselleşmenin ekonomik boyutunu açıklayan teorik yaklaşımları ve küresel ekonomik süreci öğrenmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Küreselleşme kavramının tanımını ve benzer süreçlerle olan farklarını öğrenebilme ve değerlendirebilme.
2   Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimini öğrenebilme ve açıklayabilme
3   Küresel kapitalizmin işleyiş ilkelerini ve yöntemlerini öğrenebilme ve açıklayabilme.
4   Küresel ticaret sistemini ve Dünya Ticaret Örgütü nü öğrenebilme ve değerlendirebilme.
5   Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası nın küresel ekonomideki rolünü değerlendirebilme.
6   Ulus-ötesi şirketlerin küresel ekonomideki rolünü değerlendirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Küreselleşme Kavramının Tanımları
2 Küreselleşmenin Tarihsel Değerlendirmesi
3 Küreselleşmenin Teknolojik ve Kültürel Boyutları
4 Küreselleşmenin Politik Boyutu
5 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
6 Küresel Ticaret
7 Küresel Büyüme ve İstihdam
8 Arasınav
9 Küresel Sermaye Hareketleri
10 Küresel Şirketler
11 Küresel Göç
12 Küresel Ekonomik Krizler
13 Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar
14 Küreselleşme ve Kalkınma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

* Manfred B. Steger, Küreselleşme.
* Erinç Yeldan, Küreselleşme Kim İçin
* Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi.
* Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yansılar yardımıyla anlatım ve konulara öğrencilerin aktif katılımları.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1. Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ1 * 0.50 + FN * 0.50
4
5


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavların değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Kitap Okuma 1 5 5
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1444255
ÖK.2444255
ÖK.3444255
ÖK.4444255
ÖK.5444255
ÖK.6444255