DERS ADI

: TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHİTTİN AYGÜN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Türk Eğitim sisteminin gelişmesi ve kendisinden bekleneni verebilmesi, bu alandaki deneyimlerin iyi bilinmesine ve onlardan ders alınıp ciddiyetle uygulanmasına bağlıdır. Eğitim politikasına yön verenlerin, söz konusu tarihsel birikimden yararlanması gerekmektedir. Bu da öncelikli olarak eğitim tarihimizin bilinmesi ile olanaklıdır. Bu dersin amacı lisans öğrencilerinin Türk ulusunun binlerce yıllık insan yetiştirme düzeni ve dönüşümlerini öğrenmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan tarihi boyunca eğitim sisteminin gelişmesi değerlendirebilmesi
2   Türk eğitim tarihimizdeki fikirsel gelişim hakkında bilgi sahibi olması
3   Türk eğitim tarihimizdeki kurumsal gelişim hakkında bilgi sahibi olması
4   Türk eğitim sistemindeki uygulamalar ve önemli deneyimleri değerlendirebilmesi
5   İnsan tarihi boyunca uygulanan eğitim sistemler ile Türk eğitim sistemini

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk Eğitim Tarihine giriş Türk Eğitim Tarihi ne zaman başlar, hangi dönemlere ayrılır, hangi konuları kapsar
2 Müslüman Olmalarından Önce Türklerde Eğitim Hunlar, Göktürkler, Uygurlar'da eğitim
3 Müslüman Olmalarından Sonra Türklerde Eğitim İç Asya Müslüman Türkleri, Karahanlılar da eğitim
4 Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim faaliyetleri ve özellikleri
5 Ahilik ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ahilik kurumu mesleki eğitimdeki yeri ve önemi
6 Osmanlılarda Eğitim I Osmanlılarda bir okul olarak saray
7 Osmanlılarda Eğitim II Osmanlılarda askeri eğitim
8 Ara Sınav
9 Osmanlı Medreselerinde Eğitim Fatih ve Süleymaniye Medreseleri
10 Osmanlı Eğitim Tarihi nde Yenileşme Dönemi 1776-1836 yılları arasında ki eğitim-öğretim faaliyetleri ve nitelikleri
11 I. ve II.Meşrutiyet Dönemi nde Eğitim 1876-1918 yılları arasında ki eğitim-öğretim faaliyetleri ve nitelikleri
12 I. ve II.Meşrutiyet Dönemi nde Eğitim 1876-1918 yılları arasında ki eğitim-öğretim faaliyetleri ve nitelikleri
13 Türkiye Cumhuriyeti' nde Eğitim Mustafa Kemal Atatürk ün Eğitim Devrimi
14 Köy Enstitüleri Köy Enstitülerinde eğitim-öğretim faaliyetleri ve nitelikleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kemal Aytaç, Avrupa Eğitim Tarihi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara, 1980.
İlhan Tekeli-Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara 1993
Orhan Koloğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İletişim yay., İstanbul, 1992
Sefa Şimşek, Halkevleri 1932-1951, Boğaziçi Üniversitesi yay., İstanbul; Nurcan Toksoy, Halkevleri: Bir Kültürel Kalkınma Modeli Olarak, Orion yay., İstanbul, 2007.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Metin Okuma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme Kriteri:
1. Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. Finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Derse katılmamış olmak geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
3. Ara sınav ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.12
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52