DERS ADI

: TEMEL HUKUK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0024 TEMEL HUKUK SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SERAP ALP

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk, ahlak, hukuki değerler, hukuk düzeni, pozitif - tabii hukuk, değişik hukuk tanımları, hukukta yaptırım sorunları, hak kavramı, hukuk normları hiyerarşisi, hukukta yorum metodları, kanun yapma teknikleri, yargı kararları, mahkemeler, hukukta usavurma, kamu-özel hukuk ayrımı, değişik hukuk dallarına ilişkin açıklamalar hukukun temel kavram ve kurumları, hukuk akımları konularında genel bilgiler kazandırmaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları, hukukun genel ilke, kural ve kavramlarını bilir ve açıklar.
2   Hukuki sorunlarının çözüm mantığını kavrar ve uygular
3   Hukuk kurallarını değişik yönlerden tasnif eder ve derecelendirir.
4   Hukuk dallarını örnekli şekilde açıklar.
5   Yargı örgütünün genel yapılanmasını izah eder.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Toplum ve Hukuk
2 Hukuk kurallarının özellikleri
3 Hukukun kaynakları
4 Hukukun dalları
5 Kamu hukuku alanında yer alan dallar
6 Özel hukuk alanında yer alan dallar
7 Hukukun yorumlanması ve uygulanması
8 Arasınav
9 Hukukta yaptırım
10 Hukukta yaptırım
11 Hukukun temel kavramları ve kurumları
12 Hukukun temel kavramları ve kurumları
13 Yargı
14 Yargı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Anayurt, Ömer (2011), Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Seçkin Yayınevi; Gözler, Kemal (2011). Genel Hukuk Bilgisi, Bursa: Ekin Yayınevi; Aybay, Aydın/Aybay, Rona (2011), Hukuka Giriş, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, problem çözme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar, derse katılım.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
e-posta: haci.can@deu.edu.tr
Tel: 0232 420 41 80

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1355545
ÖK.2355545
ÖK.355545
ÖK.45
ÖK.55