DERS ADI

: MÜZE VE SANAT

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0018 MÜZE VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHİTTİN AYGÜN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Bu dersin amacı müzelerin kurumsal önemini ve müzelerde sergilenen sanat eserlerinin toplumun kültür, sanat-estetik seviyesini yükseltmesindeki katkısını karşılaştırmalı olarak irdelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzelerin toplumsal ve kültürel yaşam için önemini tanımlayabilmesidir
2   Müzelerin işlev ve işleyişleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmasıdır
3   Sanat türleri ve akımlarını açıklayabilmesidir
4   Sanat eserlerini karşılaştırmalı bir şekilde tartışabilmesidir
5   Müze ve Sanat ilişkisini kurabilmelidir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Dersin amacı, yöntem, kaynakça
2 Müzeoloji ve Sanat ile ilgili kuramlar
3 Mezopotamya Sanatı
4 Mısır Sanatı
5 Anadolu Sanatı
6 Ortaçağ Avrupa ve Bizans Sanatı
7 Uygulamalı Müzecilik (Alan Çalışması)
8 Ara Sınav
9 Rönesans ve Sanat
10 Müze ve Modern Sanat
11 Müzecilik Tarihi
12 Türk Müzeciliği
13 Müze Mimarisi
14 Uygulamalı Müzecilik (Alan Çalışması)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Bennett, Tony, The Birth of the Museum, London and New York: Routledge, 1995
Yardımcı kaynaklar: Bourdieu, Pierre and Alain Darbel, The Love of Art: European Art Museums and their Public, trans. C. Beattie and N. Merriman, Cambridge: Polity Press, 1991.
Falk, John H. and Lynn D. Dierking, The Museum Experience, Washington, D.C.: Whalesback Books, 1992.
Prior, Nick, Museums and Modernity: Art Galleries and the Making of Modern Culture, Oxford: Berg, 2002.
Diğer ders materyalleri: Kaynak kitapların ve internet ortamında yayınlanan ppt sunumları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, konu anlatımı, soru cevap tekniği, örneklendirme ve proje

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Dönem boyu yazılı bir ara sınav ve final sınavı yapılacaktır. Öğrencilere her hafta derste işlenen konularla ilgili okuma ödevleri verilecektir. Ayrıca öğrencilerden kendi seçtikleri bir konuda bir proje hazırlayarak sınıfta sunum yapmaları beklenecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur. Derse katılmamış olmak ev ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
Ara sınav, ödev ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

remzi.yagci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 11 2 22
Uygulama 2 2 4
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 0
Konu Değerlendirme Sınavına (Quiz) hazırlık 0
Diğer (lütfen belirtiniz) 0
Ara sınava hazırlık 1 4 4
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 6 6
Ödev/Sunum/Rapor hazırlama 1 6 6
Proje hazırlama 1 6 6
Diğer Kısa Sınav vb. 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1,5 2
Ara Sınav 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.12
ÖK.22
ÖK.32
ÖK.42
ÖK.52