DERS ADI

: DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHİTTİN AYGÜN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Dersin amacı, disiplinlerarası yaklaşım ile tasarım arasındaki ilişkinin ve küreselleşme çağında tasarımın gereğinin ve öneminin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim, sanat ve oyun gibi konularda bilinçlenme
2   Rönesans ve disiplinlerarası gelişmeler hakkında bilgi edinme
3   Küreselleşme çağında disiplinlerarasılık hakkında bilinçlenme
4   Klasik ve dinamik düşünceyi ayırt edebilme yetisi
5   Disiplinlerarası nitelikte proje tasarlayıp uygulayabilme becerisi kazandırılacaktır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Disiplinlerarası yaklaşımların tarihsel gelişimi
2 Bilim ve sanatın felsefeden ayrılması
3 Rönesans ve disiplinlerarası gelişmeler
4 Sanayileşme
5 Dar alanda derinlemesine uzmanlıklar dönemi
6 Küreselleşme çağında disiplinlerarasılık
7 Bilim ve sanatın yeniden tanımlanması
8 Ara Sınav
9 Klasik ve dinamik düşünce
10 Deterministik, stokastik, kaotik yaklaşımlar
11 Homo Ludens, performans
12 Bilimde ve sanatta disiplinlerarasılık ile disiplinlerarası sanat farkı
13 Contact improvisation, hiphop-jazz ve güncel sanat
14 Ödevlerin Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlgili konulardaki literatürler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Tartışma
3. Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + OD * 0.10 + FN * 0.60
5
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders, tartışma, sunum

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

muhittin.aygun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1333
ÖK.2333
ÖK.3333
ÖK.4333
ÖK.5333