DERS ADI

: BİLİM FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHİTTİN AYGÜN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, felsefe ve bilim ilişkisini bilim tarihi çerçevesinde incelemektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Felsefe ve bilim arasındaki ilişkinin farkına varır
2   Felsefe ve bilim ilişkisini kavrar
3   Bilimsel bilginin niteliğini kavrar
4   Felsefi perspektifi kendi bilimsel alanına uygular
5   Felsefe ve bilim ilişkisini farklı boyutlarda analiz eder

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilim nedir Bilim felsefesinin temel konuları nelerdir
2 Bilim felsefesinin temel problemleri (Sınır problemi, Doğrulama, Yanlışlama, belgeleme)
3 Bilim Tarihi
4 Bilim Tarihi
5 Bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi
6 Bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi
7 Viyana Çevresi
8 Arasınav
9 Popper ın bilim felsefesi
10 Popper
11 Thomas Kuhn un bilim felsefesi
12 Lakatos un bilim felsefesi
13 Postmodern bilim felsefesi
14 Postmodern bilim felsefesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet Cevizci, Felsefe, Bursa: Sentez Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma, soru-cevap ve problem çözme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve bitirme sınavında sorulacak sorular ile değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
e-posta: kurtul.gulenc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Yönlendirme 0
Ders anlatımı 13 2 26
Bireysel Ödev Hazırlama 0
Grup Ödevi Hazırlama 0
Sunum Hazırlama 0
Diğer (lütfen belirtiniz) 0
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0
Ara Sınava Hazırlık 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavına Hazırlık 1 6 6
Diğer kısa sınav vb. 0
Ara Sınav 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.133
ÖK.233
ÖK.333
ÖK.433
ÖK.533