DERS ADI

: MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞR.GÖREVLİSİ GAMZE ERDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
Bilgisayar Bilimleri
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
İstatistik
Matematik
İstatistik (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, meslek ve etik ilişkisini etik değerler çerçevesinde incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Felsefe ve etik arasındaki ilişkiyi anlar.
2   Ahlak ve etik arasındaki farkı kavrar.
3   Felsefi perspektifi kendi çalışma alanına uygular.
4   Felsefe ve etik ilişkisini farklı boyutlarda analiz eder.
5   Meslek hayatında karşılaşabileceği ahlaki ikilemleri etik açıdan doğru bir değerlendirme yöntemi ile değerlendirmeye başlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Felsefenin Temel Kavramları ve Alanları
2 Özgürlük mü yoksa belirlenimcilik mi
3 Etik nedir Ahlak nedir
4 Erdem Ahlakı
5 Toplumsal Sözleşme Kuramları
6 Ahlakın Doğası üzerine
7 Faydacılık
8 Arasınav
9 Bilim etiği
10 Bilim etiği
11 İş etiği
12 İş etiği
13 Tıp Etiği
14 Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İoanna Kuçuradi, Etik, TFK Yayınları, Ankara, 1996.
Harun Tepe (der.), Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: TFK Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma, soru-cevap ve problem çözme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci ara sınav ve bitirme sınavında sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine ve ödev teslimi ile ilgili belirtilen zamana uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
e-posta: kurtul.gulenc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 45

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1354
ÖK.2454
ÖK.345
ÖK.4354
ÖK.54435