DERS ADI

: FİNANSAL İKTİSAT

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HAKAN KAHYAOĞLU

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Borçlanma ilişkilerinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan finansal değişkenlerin ekonomik etkilerinin analizi konusunda geliştirilen yaklaşımları açıklamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İktisat biliminin bir alt disiplini olarak finansal iktisadın gerekliliğini analiz etmek.
2   İktisadi karar birimlerinin borçlanmalarının artmasının bu karar birimlerinin iktisadi tercihleri üzerindeki etkilerini analiz etmek.
3   İktisat politikalarının oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde bir araç olarak finansal iktisat alanındaki yaklaşımları açıklamak.
4   İktisat teorisinin temel araçlarını finansal açıdan gelişmiş ekonomiye uygulamak.
5   Finansal araçların gelişiminin mikro ve makro düzeyde etkilerinin analiz araçlarını açıklamak.
6   Ekonomideki finansal göstergeler ile diğer ekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri analiz etmek.
7   Finansal risklerin iktisat politikaları açısından oluşturduğu kısıtları değerlendirmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Finansal iktisadın bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, finansal iktisadın diğer iktisat teorileri ile ilişkileri
2 Finansal iktisatta mikro iktisadi ve makro iktisadi yaklaşım, yöntem ve teknikler arasındaki farklılıklar; finansal mühendislik, istatistik, matematik - finansal iktisat ilişkisi
3 Bir ekonomide finansal yapı, sistem ve piyasalar ile reel sektör arasındaki ilişkiler
4 İktisat politikalarının oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde araç olarak finansal iktisat alanındaki yaklaşımlar ve finansal göstergelerin temel özellikleri
5 Likidite kavramı, finansal piyasalarda likidite ve oynaklıklar
6 Finansal riskler ve risklerin göstergeleri
7 Finansal risklerden korunma, hedging, türev araçlar, finansal teknikler
8 Ara Sınav
9 Finansal istikrar, finansal kırılganlık, finansal zayıflık, spekülatif ve ponzi tipi finansman
10 Finansal aracılık ve finansal piyasalar finansal aracılığın ve finansal piyasaların işlevleri, parasal aktarım mekanizması ve finansal aracılar
11 Finansal iktisadın mikro temelleri: varlık fiyatları, varlık piyasalarının mikro yapısı, belirsizlik altında karar verme, portföy seçimi, sermaye fiyatlama modeli
12 Zamanlar-arası bütçe doğrusu, zamanlar-arası farksızlık eğrisi, zamanlar-arası fayda maksimizasyonu ve servet dağılımı
13 Finansal iktisatta makro ekonomik yaklaşım
14 Finansal iktisatta Türkiye nin makro ekonomik verilerinin analizi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
*F.S. Mishkin, Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, Akademi Yayıncılık.
*Robert C Merton,. Dale F. Gray and Samuel Malone , Macrofinancial Risk Analysis, by. John Wiley & Sons, 2008. (2., 3., 7,.8.,9,.10.11 bölümler)
* Stephen F. LeRoy Jan Werner , Principles of Financial Economics , Cambridge University Press, 2001
* Yvan Lengwiler, Microfoundations of Financial Economics: An Introduction to General Equilibrium Asset Pricing (Princeton Series in Finance), Princeton University Press (1. Ve 6 . bölümler)
* R. E. Bailey, The Economics of Financial Markets , Cambriedge University Pres, 2005.
* George M. Frankfurter, Theory and Reality in Financial Economics: Essays Toward a New Political Finance , World Scientific Publishing Company

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, Derse Aktif Katılım

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 DK DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.40 + DK * 0.10 + FN * 0.50
5
6


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavların değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dönem boyunca derslerin %70'ine devam etme sorumluluğu öğrenciye aittir. Ders saatine uyulmalıdır. Derslerde ve sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. D.E.Ü. Fen Fakültesi öğretim ve sınav uygulama esasları yönetmeliğini http://web.deu.edu.tr/fen adresinden temin edebilirsiniz.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEU İİBF Fakültesi İktisat Bölümü
e-posta: uzeyir.aydin@deu.edu.tr
Tel: 0232 420 41 80

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.1343535
ÖK.2343535
ÖK.334435
ÖK.444435
ÖK.5444535
ÖK.6443535
ÖK.7443535