DERS ADI

: BİLİM TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FSH 0006 BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Fen Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHİTTİN AYGÜN

Dersi Alan Birimler

Fizik (İ.Ö)
Kimya
Biyoloji
İstatistik (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
İstatistik
Matematik (İ.Ö)
Kimya (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Fizik
Matematik

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türk bilim tarihinde kaydedilen dönemsel gelişmeleri ana paradigmalar üzerinden aktarmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel bilginin genel özelliklerini bilimsel ilerlemenin temel dönemleriyle birlikte sıralayabilmesi
2   Antik dönemlerde ilk çağ uygarlıklarında ve antik grek dünyasında bilim alanında kaydedilen gelişmeleri açıklayabilmesi
3   Ortaçağ Hrıstiyan, İslam ve Türk dünyasında meydana gelen bilimsel gelişmeleri aktarabilmesi
4   Modern çağlarda meydana gelen bilimsel gelişmeleri ortaya koyabilmesi
5   Bilimsel ilerlemenin temel dönemlerini karşılaştırarak değerlendirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Konunun tanıtımı, ders kaynakları ve kaynak kritiği.
2 Bilim nedir, bilimin kökenleri
3 Bilimsel Bilginin Temel Özellikleri
4 Antik Dönemlerde Bilim İlkçağ Uygarlıklarında
5 Antik Dönemlerde Bilim Antik Grek Dünyasında
6 Ortaçağlarda Bilim Hıristiyan Dünyasında
7 Ortaçağlarda Bilim İslam Dünyasında
8 Ara sınav
9 Ortaçağlarda Bilim Türklerin Bilime Katkıları
10 Rönesans Döneminde Bilim
11 17. VE 18. Yüzyıllarda Bilim
12 19. Yüzyılda Bilim
13 20. Yüzyılda Bilim
14 Cumhuriyet Döneminde Bilim

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Hüseyin Gazi Topdemir, Bilim Tarihi, Pegem Akademi Yay., Ağutos 2008.
2. Pascal Acot, Bilim Tarihi, Dost Kitabevi, Kasım 2005.
3. J. D. Bernal, Tarihte Bilim, Boyut Yay., Ekim 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-3: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ. 4-5 Finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.das@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 0
Ders anlatımı 13 2 26
Konu Değerlendirme Sınavına (Quiz) hazırlık 0
Ödev/Sunum/Rapor hazırlama 0
Proje hazırlama 0
Diğer (lütfen belirtiniz) 0
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 8 1 8
Ara sınava hazırlık 1 5 5
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 8 8
Diğer Kısa Sınav vb 0
Ara Sınav 1 1,5 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 51

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.144
ÖK.244
ÖK.344
ÖK.444
ÖK.544