DERECE PROGRAMLARI

: Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   Afet Yönetimi konusunda temel terminoloji ile idarenin sorumluluğunun yasal ve teorik dayanakları ile uygulamalarını bütünleştirebilme,
2   Afet Yönetimi konusunda kurumsal yapılanmayı bilme ve yeni gelişmeler doğrultusunda bilgilerini tamamlayarak geliştirebilme,
3   Farklı ülke örnekleriyle karşılaştırmalı analiz ve sentez yapabilecek bilgiye ulaşabilme, model üretebilme,
4   Ulusal ve Uluslararası seviyede afet yönetiminde ekonomik ve mali yapıları bilme ve çözümleyebilme,
5   Türkiye de ve dünyadaki, farklı afet tiplerine göre geliştirilmiş etki modellerini bilme , model geliştirme ve sorgulayarak çözümleyebilme,
6   Risk analizleri yapabilme, yeni gelişmeleri görme, araştırma yöntemlerini kullanarak ulusal ve uluslar arası modeller geliştirebilme,
7   Afet yönetiminde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümlenmesinde stratejik yaklaşımlar ve diyalog geliştirebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme,

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UKA 8001 AFET MEVZUATI ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 UKA 8007 AFET YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 UKA 8005 AFET YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPILANMA ZORUNLU 3 0 0 7
G 4 UKA 8003 KAMU YÖNETİMİNDE AFET TERMİNOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 7
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 UKA 8002 AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 UKA 8008 AFET YÖNETİM SÜRECİNDE MALİ YAPI ZORUNLU 3 0 0 7
B 3 UKA 8006 AFETLERDE ALAN YÖNETİMİ VE HIZLI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 UKA 8004 AFET YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER ZORUNLU 3 0 0 7
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 UKA 8009 AFETLERDE BÜTÜNLEŞİK EKONOMİK POLİTİKALAR ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 UKA 8099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 3 0 0 14
G 3 UKA 8011 AFETLERDE AKTÖRLERARASI DİYALOG ZORUNLU 3 0 0 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)