DERECE PROGRAMLARI

: Matematik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Matematik Bölümü'müz 1991 yılında kuruldu. Lisans programına 1991 yılında başladı. Yüksek lisans ve doktora programımız 1993 yılında başladı. Bölümümüzün lisans ve lisansüstü dersleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve üniversitemizin diğer fakültelerindeki matematik derslerini yürütmektedir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak özellikle araştırma alanında kendini güçlendirmeyi ve çeşitli anabilim dallarında büyümeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Matematik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmektir. Toplam yirmi iki öğretim üyesi ders vermektedir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Matematiğin bazı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek.
2   Matematikte bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.
3   Lisansüstü matematik eğitiminde edindiği bilgileri lisans eğitimine aktarabilmek.
4   Matematik ve bilim dergilerini takip ederek kendisini güncel tutabilme yeteneğini kazanmak.
5   Matematikte ve ilgili alanlarda, bireysel veya grup olarak, araştırma çalışmaları yapmak.
6   Disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalı matematikte analiz yapabilmek, model kurabilmek ve metotlar geliştirmek.
7   Matematik alanlarında yaygın kullanılan yazılımları kullanabilmek.
8   Matematiğin dalları içindeki uygulamaları ile saf matematiğin kavramlarına hakim olmak.
9   Bilim, toplum ve tarihteki matematiğin dinamik rolünü anlayabilmek.
10   Matematiğin çeşitli alanları arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlayabilmek.
11   İngilizce yi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde aktif olarak kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek ve periyodik literatürü takip edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, akademisyen, öğretmen olabilmekte, finans veya bilgi işlem sektöründe kariyer yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5557 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MAT 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5003 MODÜLLER VE HALKALAR - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 MAT 5077 UYGULAMALI MATEMATİĞİN FARKLI YÖNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 MAT 5007 CEBİR I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 MAT 5019 GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLARIN TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 MAT 5029 MANİFOLDLAR ÜZERİNDE KALKÜLÜS SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 MAT 5031 MATRİS TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 MAT 5049 KATEGORİLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 MAT 6021 TOPOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 MAT 6023 İLERİ CEBİR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 MAT 6025 FONKSİYONEL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 MAT 6031 OLASILIK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 MAT 6033 HİPERBOLİK DENKLEMLER VE SİSTEMLERİN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 MAT 6035 İLERİ TOPOLOJİ VE GEOMETRİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 MAT 6037 ABEL GRUPLARINDA HOMOLOJİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 MAT 6039 DİFERANSİYEL TOPOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 MAT 6041 INTERPOLASYON VE YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 MAT 6043 LİE GRUPLARININ DİFERANSİYEL DENKLEMLERE UYGULAMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 MAT 5017 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 MAT 5055 DEĞİŞMELİ HALKA TEORİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 20 MAT 5053 MATRİS GRUPLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 21 MAT 6049 DOĞRU GEOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 22 MAT 6051 YÜZEYLERİN İÇSEL GEOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 23 MAT 6055 TEMSİL TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 24 MAT 5059 REEL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 25 MAT 5061 ABEL GRUPLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 26 MAT 5063 DEĞİŞMEZLER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 27 MAT 5065 İLERİ LİNEER CEBİR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 28 MAT 5067 CEBİRLER VE OK TEMSİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 29 MAT 5069 CEBİRSEL EĞRİLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 30 MAT 5071 CEBİRSEL GEOMETRİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 MAT 5073 CEBİRSEL YÜZEYLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 32 MAT 5075 ZAMAN SKALASI HESABI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 33 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 34 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 35 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 36 MAT 5005 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI - I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 5006 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 3 MAT 5012 MATRİS VE SİSTEMLER İÇİN NÜMERİK ANALİZLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 MAT 5014 INTEGRAL DENKLEMLERİ VE INTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 MAT 5018 YAKLAŞIM TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 MAT 5022 HOMOLOJİK CEBİR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 MAT 5030 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 MAT 5032 CEBİRSEL TOPOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 MAT 5034 İLERİ ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 MAT 5038 DEĞİŞMEZ HALKALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 MAT 6010 LİE GRUPLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 MAT 6016 MODÜL TEORİSİNİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 MAT 6024 ELİPTİK SINIR DEĞER PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 MAT 6026 SINIRSIZ VE LİNEER OPERATÖRLERİN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 MAT 6028 LİNEER DİFERANSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 MAT 6034 VEKTÖR DEMETLERİ VE KARAKTERİSTİK SINIFLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 MAT 6038 TERS PROBLEMLERİN MATEMATİKSEL TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 MAT 6044 İKİ-NOKTA SINIR DEĞER PROBLEMLERİ İÇİN NÜMERİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 MAT 6046 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE DİNAMİK SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 MAT 6048 NÜMERİK FONKSİYONEL ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 MAT 6050 EĞRİLİK VE HOMOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 MAT 5042 PERTÜRBASYON YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 MAT 5040 DEĞİŞMELİ HALKA TEORİSİ - II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 24 MAT 6058 BAĞIL HOMOLOJİK CEBİR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 MAT 6062 GEOMETRİK MODELLEMENİN MATEMATİKSEL YÖNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 MAT 5046 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI - II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 27 MAT 5048 CEBİR II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 MAT 6064 İLERİ TOPOLOJİ VE GEOMETRİ II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 MAT 5044 MODÜLLER VE HALKALAR II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 30 MAT 5050 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN NÜMERİK YÖNTEMLERİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 31 MAT 6070 KARMAŞIK ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 32 MAT 6072 MATEMATİKSEL FİZİĞİN DENKLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 33 MAT 5064 SAYISAL YÖNTEMLERİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 34 MAT 5062 CEBİRSEL GEOMETRİ II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 35 MAT 5008 UYGULAMALI MATEMATİĞİN LİNEER OLMAYAN PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Gökhan BİLHAN
E-Posta : gokhan.bilhan@deu.edu.tr
Telefon :+90 (232) 301 85 08 / +90 (232) 301 85 07
DEÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR