DERS ADI

: HALK OYUNLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

OKUTMAN HANDE SOYSAL

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Matematik
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Kimya (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Tarih
Fizik (İ.Ö)
ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Müzecilik
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Kimya
İstatistik (İ.Ö)
Arkeoloji (İÖ)
Arkeoloji
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Felsefe
İstatistik
Maden Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mütercim-Tercümanlık (İÖ) (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Dil Bilimi
Matematik (İ.Ö)
Karşılaştırmalı Edebiyat

Dersin Amacı

Halk oyunları, tüm gelişim alanlarını destekleyen en önemli disiplinlerden biridir ve evrensel bir dildir. Halk oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etme yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak, Atatürk İlke ve İnkilaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dinleme, benzetme, oynama, çalma, yaratma, eleştirme, koordinasyon , gözlemleme, beğenme ve beğenmeme alışkanlıklarını kazandırabilme
2   Müzikle, halk oyunlarıyla ve halk oyunları çevresiyle bilinçli, bilgili ve etkili bir iletişim içine girebilme.
3   Ekip çalışması sonucunda paylaşmayı öğrenebilme.
4   Hayatın neşesinin, ruhunun, sevincinin dans ile farkına varabilme.
5   Yaratıcı becerilerini uygulayarak maniplasyonunu geliştirebilme.
6   Müzik ve dans edebilme kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan farkındalıklı bireyler olabilme.
7   Kostüm kullanımı çalışmaları ile eşyalarını koruyup sorumluluk alabilme.
8   Atatürk İlke ve İnkilaplarını bilerek, ulusal ve evrensel müziğe ve halk oyunlarına vermiş olduğu değeri sahiplenebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Tanıtımı (dersin amacı ve işleyiş planı)
2 Halk oyunları nedir
3 Halk oyunları nedir
4 Halk oyunları türleri
5 Halk oyunları türleri
6 Halk oyunları türleri
7 Kostümlerin tanıtımı
8 Kostümlerin tanıtımı
9 Kostümlerin tanıtımı
10 Yöre oyunu belirleme
11 Yöre oyunu belirleme
12 Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı
13 Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı
14 Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı
15 Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı
16 İnançsal ve seyirlik oyun türleri
17 İnançsal ve seyirlik oyun türleri
18 İnançsal ve seyirlik oyun türleri
19 Halk oyunlarının tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler
20 Halk oyunlarının tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler
21 Diğer dans türleri
22 Diğer dans türleri
23 Diğer dans türleri
24 Erkek oyunları ,bayan oyunları, toplu oyunlar
25 Erkek oyunları ,bayan oyunları, toplu oyunlar
26 Erkek oyunları ,bayan oyunları, toplu oyunlar
27 Belirlenen yöre adım tanıtımı
28 Belirlenen yöre adım tanıtımı
29 Belirlenen yöre adım tanıtımı
30 Belirlenen yöre adım tanıtımı
31 Belirlenen yöre adım tanıtımı
32 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Türk Halk Oyunları Şerif BAYKURT
Türk Halk Oyunları Ruhi SU
Türk Halk Oyunları Bibliyografyası I-II Ahmet ŞENOL
TÜRK HALK OYUNLARI Cemil DEMİRSİPAHİ
Türk Halk Oyunları Bölüm Arşivleri Konservatuvar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ve Uygulama Ders Notları,
Projeksiyon ile Sunum,
Çeşitli medya ortam yürütücüleri ile görsel ve duysal iletişim,
Müzik Enstrümanları, halk oyunları kostümleri
Halk oyunları gösterileri , yarışmaları, festival etkinlikleri ve
Uzman kişiler ile tanışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

(Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor
Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)

Teorik ve Uygulama ders notları ile sağlanan bilgi yapılan quiz; ara sınav, final sınavı ile değerlendirilecektir.
Halk oyunları çevresi ile etkili iletişim kurabilme; uzman kişilerle tanışma. Gösteri, yarışma, festival etkinlikleri ile sağlanabilecek, ödevler, projeler ile değerlendirilecektir. Alışkanlıklar kazanma, müzik ve dans ile bilinçlenme ve maniplasyonu geliştirebilme; çeşitli gösteriler, etkinlikler, festivallere katılım ile sağlanabilecektir. Ders öncesi ve sonrası hazırlıklar, proje ve final sınavı ile
değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 1 3 3
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 3 3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 1 3
Sunum Hazırlama 1 3 3
Ödev Hazırlama 1 7 7
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1553524
ÖK.2553525
ÖK.3554524
ÖK.453523
ÖK.554525
ÖK.645525
ÖK.755525
ÖK.844445