DERS ADI

: İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Tİİ 5122 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İslam Hukuku Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İslam Hukuku Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Arapça dilbilgisi alanında öğrencilerin eksik ve açıklarını gidermek

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Arap gramerine ait ileri düzeyde bilgiler kazanır.
2   Dilbilgisine dair ayrıntıları bilir.
3   Karmaşık gibi görünen cümle ve terkipleri irab ve tahlil etme becerisi elde eder.
4   Uzun cümleleri tercüme etme becerisi gelişir.
5   Arap gramerine ait literatür bilgisi genişler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Cinsini nefyeden la ile ilgili konular
2 Zanne ve benzerleri
3 Tenazu ve iştigal
4 Mensubatlar: Mefulun bih- mefulun mutlak- mefulun fih
5 Mefulun leh- mefulun maah
6 İstisna
7 ARA SINAV HAFTASI
8 Hal ve çeşitleri
9 Temyiz ve sayı isimleri
10 Münada
11 İstiğase - nüdbe
12 Tahzir - iğra ve ihtisa
13 Harfi cer - izafet
14 Tevabiler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 - Yusuf Uralgiray, Arapça İlk ve İleri Dilbilgisi, I-II, Tebliğ Yayınevi, İstanbul, 1986.
2 - Ahmed b. İbrahim b. Mustafa el-Hâşimî'nin el-Kavâ'idu l-Esâsîye lil-lügati'l-Arabiyye, Beyrut, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatma, araştırma soru- cevap, ödev ve uygulama..

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.ozbalikci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16:00 18:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.13
ÖK.24
ÖK.32
ÖK.43
ÖK.51