DERS ADI

: TEKSTİLDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 4562 TEKSTİLDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 4

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSA KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, tanımlayıcı istatistikler, olasılık kavramı, istatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ANOVA, regresyon ve korelasyon gibi temel istatistiksel kavramlar ile İstatistiksel Süreç Kontrolünün en önemli araçlarından olan kontrol kartlarının çeşitli paket programlar (SPSS, Minitab ve Microsoft Office Excel) yardımıyla bilgisayardaki uygulamaları hakkında bilgi verilecek ve tekstil endüstrisine yönelik örnekler üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistik paket programlarını (SPSS, Minitab, MsExcel istatistik eklentisi) kullanabilme.
2   Deney ve gözlemler sonucunda elde ettiği verileri bilgisayar ortamında hızlıca istatistiksel olarak ifade edebilme.
3   Farklı örneklemleri istatistik paket programları kullanarak karşılaştırabilme.
4   Paket programları kullanarak değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarabilme.
5   Paket programlar yardımıyla istatistiksel süreç kontrolü yapabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş ve Oryantasyon * SPSS ve Minitab paket programlarının kullanıcı ara yüzlerinin tanıtılması. * SPSS ve Minitab programlarına veri girişi ve kodlanması. * SPSS ve Minitab menülerinin tanıtılması. * MS Office Excel Veri Analizi eklentisinin tanıtılması.
2 Tanımlayıcı İstatistikler: Yer ve Değişim Ölçüleri * SPSS, Minitab ve Excelde ortalama, standart sapma, mod, medyan, vb. yer ölçülerinin hesaplanması. * SPSS, Minitab ve Excelde değişim aralığı, standart sapma, varyans, değişim katsayısı vb. değişim ölçülerinin hesaplanması. * İplik düzgünsüzlüğü birimi olan %CV (değişim katsayısı) ve %U (ortalama mutlak sapma) değerlerinin hesaplanması.
3 Verilerin Özetlenmesi ve Sunumu * SPSS ve Excelde frekans tablosu hazırlama. * SPSS, Minitab ve Excelde histogram, boxplot, gövde-yaprak grafiği gibi özel grafik türleri oluşturma. * Lif uzunluğu ve lif ağırlığı esaslarına göre stapel diyagramı çizimi.
4 Bazı Özel Olasılık Dağılışları
5 İstatistiksel Tahminleme * SPSS ve Minitabda güven aralığı hesaplama ve SPSSte Error-Bar grafiği çizimi. * Karışım oranının iplik özelliklerine etkisinin incelenmesi.
6 Hipotez Testleri: z ve t testleri * Şartnamede belirtilen kumaş gramajı değerinin SPSS, Minitab ve Excelde hipotez testi ile kontrolü. * Buruşmazlık bitim işleminin kumaş yırtılma mukavemeti üzerindeki etkisinin SPSS, Minitab ve Excelde hipotez testi ile belirlenmesi.
7 Varyans Analizi (ANOVA): Tek faktörlü varyans analizi * SPSSte farklı dikiş tiplerinin dikiş mukavemetine etkilerinin incelenmesi. * SPSSte çözgü/atkı sıklıklarının dokuma kumaş gramajına etkisinin incelenmesi.
8 1. Ara Sınav
9 Varyans Analizi (ANOVA): Çok faktörlü varyans analizi * SPSSte örme kumaşlarda kumaş gramajına etki eden faktörlerin incelenmesi.
10 Korelasyon * SPSS, Minitab ve Excel de korelasyon katsayısının belirlenmesi. * SPSSte korelasyon matrisi hazırlama. * Giysilik kumaşlarda eğilme direnci-dökümlülük arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
11 Regresyon * SPSS, Minitab ve Excel programlarını kullanarak kesikli lif ipliklerinde büküm-mukavemet ilişkisinin basit regresyon ile belirlenmesi. * SPSS programını kullanarak iplik tüylülüğüne etki eden özelliklerin çoklu regresyon ile belirlenmesi
12 Değişkenler İçin Kontrol Kartları * SPSS ve Minitab programlarında iplik işletmelerinde x-R ve x-s kontrol kartlarının kullanımına ilişkin örnekler.
13 2. Ara Sınav
14 Özellikler İçin Kontrol Kartları * SPSS ve Minitab programlarında dokuma ve örme işletmelerinde p ve np kontrol kartlarının ve konfeksiyon işletmelerinde c kontrol kartının kullanımına ilişkin örnekler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- SPSS FOR INTRODUCTORY STATISTICS: USE AND INTERPRETATION, Second Edition, George A. Morgan, Nancy L. Leech, Gene W. Gloeckner, Karen C. Barrett, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, ISBN: 9780805847895, 2004.
2- MINITAB HANDBOOK, Fifth Edition, Barbara Ryan, Brian L. Joiner, Jonathan D. Cryer, Curt Hinrichs Publisher, ISBN: 978-0-534-49600-5, 2005.
3- İSTATİSTİĞE GİRİŞ, 7. Baskı, Fikret İkiz, Halis Püskülcü, Şaban Eren, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 2006.
4- INTRODUCTORY STATISTICS, Third Edition, Sheldon M. Ross, Academic Press, ISBN: 9780123743886, 2010.
5- INTRODUCTION TO STATISTICAL QUALITY CONTROL, Fourth Edition, Douglas C. Montgomery, Replika Press Pvt. Ltd. Kundli, ISBN: 9971-51-351-X, 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, Laboratuar çalışması, Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav, ödev ve final sınavından başarılı olmak.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam şartı aranmaktadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. Musa KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü 35397 Buca-İZMİR
Tel: 0232 301 77 14
E-Posta: musa.kilic@deu.edu.tr
Web: http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma (13:00-17:00)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 1 12
Uygulama 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 2 8 16
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Ödev Hazırlama 12 1 12
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1555545
ÖK.2554545
ÖK.3554544
ÖK.4554545
ÖK.5545555