DERS ADI

: BİTİRME PROJESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 4594 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 0 6 0 6

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE MERİH SARIIŞIK

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu derste; öğrencilerin önceki derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak, tekstil mühendisliğini ilgilendiren konularda araştırma yapması,deneysel çalışmaları yürütmesi,tasarım yapması, çalışmaları raporlaması ve sunması beklenmektedir. Bitirme projesi dersi ile öğrencilere araştırma yapma, teorik olarak öğrenilen bilgileri pratiğe uygulama ve çalışmalarını sunma yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Derslerde edindikleri bilgi ve becerilerileri proje çalışmalarında kullanabilme
2   Proje konusuyla ilgili literatürlere ulaşabilme ve irdeleyebilme
3   Bir sistemi,sistem bileşenini veya bir süreci tasarlayabilme
4   Proje kapsamında elde edilen verileri işleyebilme ve yorumlayabilme
5   Proje çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

TKS 3020 - TEKSTİLDE ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bitirme projesinin konusunun belirlenmesi
2 Bitirme projesinin içeriğinin belirlenmesi
3 Konuyla ilgili literatür araştırması
4 Konuyla ilgili literatür araştırması
5 Konuyla ilgili literatür araştırması
6 Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları
7 Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları
8 Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları
9 Deneysel Çalışmalar/Analiz çalışmaları/Tasarım çalışmaları
10 Sonuçların değerlendirilmesi
11 Sonuçların değerlendirilmesi
12 Yazım
13 Yazım
14 Yazım ve tezin teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bitirme projesi konusuyla ilgili literatürler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bilimsel tartişma,sunum, saha çalışması, rapor yazımı

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci hazırlayacağı bitirme projesi raporunu, üç öğretim üyesinden oluşturulan jüri önünde sözlü olarak savunmalıdır. Ayrıca çalışmasını bitirme projesi sergisinde poster olarak sunmalıdır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bölüm Başkanlığı Bitirme projesi konularını ve danışman öğretim üyelerini dönem başında ilan eder. Öğrenciler ilgi duydukları konuları belirleyerek ve ilgili danışmanla görüşerek bitirme proje konusunu seçer. Danışman tarafından Bölüm Başkanlığına dilekçe gönderilir. Öğrenci dönem sonunda yazım kurallarına göre hazırladığı projesini belirlenen tarihler içerisinde teslim etmeli, sözlü sınavını başarmalı ve poster hazırlamalıdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İrtibat bilgileri danışmana bağlıdır.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İrtibat bilgileri danışmana bağlıdır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 6 84
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Tasarım Projesi 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 6 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15555
ÖK.25555
ÖK.35555
ÖK.455
ÖK.555