DERS ADI

: ÖN TERBİYE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 4541 ÖN TERBİYE SEÇMELİ 1 2 0 4

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE MERİH SARIIŞIK

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Her lif tipi için ön terbiye işlem adımlarını, makinalarının, reçetelerinin tanımlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yorumlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Doğal veya sentetik lifler için ön terbiye işlemlerini ana hatlarıyla belirtebilme.
2   Belirli ürün grupları için üretim akışı ve kullanılacak makinaları oluşturabilme ve ayırt edebilme.
3   Ön terbiye uygulamaları için reçete hesaplayabilme ve pratik yapabilme.
4   Uygulama sonuçlarını ölçebilme, değerlendirebilme, değişkenleri ilişkilendirebilme ve sonuç çıkarabilme.
5   Ön terbiyede kullanılan kimyasalların yapısal özelliklerini inceleyebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, tanışma.
2 Ham kontrol ve yakma. Uygulama ile ilgili bilgiler ve hesaplama.
3 Haşıllama işlemi ve kullanılan maddeler.
4 Haşıl sökme ve değerlendirme yöntemleri. Haşıl sökme laboratuvar uygulamaları.
5 Bazik islemin amacı, esası ve yöntemleri. Enzimlerle yapılan hidrofillestirme islemleri.
6 Bazik islem laboratuvar uygulamaları. Pamuklu mamullerin agartma islemleri. Hipoklorit, Sodyumklorit, Hidrojen peroksit agartması.
7 1. arasınav
8 Bazik işlem ve Hipoklorit ağartması uygulaması. Çivitleme ve optik beyazlatma islemi,Agartma ve optik beyazlatma islemlerinin degerlendirilmesi,katalazın kullanımı.
9 Kombine ön terb. islemleri. Peroksit ağartması uygulaması 1.
10 Rejenere selüloz ve sen.liflerin, ve karısımların ön terb. islemleri. Peroksit ağartması uygulaması 2.
11 Yünlü mamullerin ön terbiye ve yıkama islemleri. Karbonizasyon. Optik beyazlatma uygulamaları.
12 Yünlü mamullerin ön terbiye ve yıkama islemleri. Karbonizasyon. Yünlü mamullerin ön terbiye ve yıkama laboratuvar uygulaması.
13 2. Arasınav
14 Denim mamullerin enzimatik islemleri. Yünlü mamullerin ön terbiye ve yıkama laboratuvar uygulaması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Tekstil kimyası ve terbiyesi I. cilt,Isık Tarakçıoglu, Ege Üniversitesi Matbaası,,izmir,1979
2. Tekstil kimyası ve terbiyesi II. cilt,Isık Tarakçıoglu, Ege Üniversitesi Matbaası,,izmir
3. Tekstil terbiye islemlerinde enzimler, Merih Sarıısık, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,975-441-183-2, İzmir, 2001

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum ve Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar derslerde anlatılan konulardan oluşmaktadır. Uygulama notu, öğrencinin laboratuvar uygulaması sırasında göstermiş olduğu performans ve uygulama sonucunda hazırladığı rapora göre değerlendirilmektedir. Geçme notu her iki ara sınavın %20 si, laboratuvar notunun %10'u ve final yada bütünleme notunun %50'si toplanarak hesaplanır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her öğrenci dersle ilgili olmak üzere kendi kişisel koruyucu ekipmanını (önlük, eldiven, gözlük v.b.) getirmek zorundadır. Hesap makinası, laboratuvar dosyası, gerekli sarf malzemeler ve bloknot bulundurulması zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi Buca İzmir
Tel: 0232 301 77 31
Fax: 0232 301 77 50
merih.sariisik@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 08:30-12:00
Cuma 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 1 12
Uygulama 11 2 22
Vize Sınavına Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 4 10 40
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.12553224335
ÖK.24554324335
ÖK.35543223323
ÖK.45434324334
ÖK.54433323344