DERS ADI

: TEKSTİL İŞLETME YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 4531 TEKSTİL İŞLETME YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT GÜLSEREN KARABAY

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Tekstil işletmelerine yönelik olarak işletme yönetimi ile ilgili konulardaki teorik ve
uygulamaya dönük bilgiler ile yönetim bilgi ve becerileri kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşletmecilik ve yönetimle ilgili temel kavramları tanımlamak
2   Yönetimin temel işlevlerini [planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, kontrol]
3   Yönetim işlevlerini birbirleri ile ilişkilendirmek
4   Tekstil işletmelerinde ortaya çıkan yönetsel sorun ve durumları yönetim işlevleri
5   Güncel yönetim tekniklerini anlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşletme yönetiminin temel kavramları, tanım ve anlamları
2 Yöneticilik, liderlik kavramları
3 Sistem, sisteme etki eden faktörler, sistem türleri
4 Kültür, organizasyonel kültür
5 Modern yönetim teorileri
6 Planlama İşlevi ve temel Özellikleri
7 Örgütleme İşlevi ve örgütsel tasarım
8 Yöneltme ve Koordinasyon İşlevi
9 Kontrol İşlevi ve Temel İlkeleri
10 Güncel Yönetim Teknikleri 1 :Örgüt Kültürü ve Takım Yönetimi
11 Güncel Yönetim Teknikleri 2: Öğrenen Organizasyonlar ve Stratejik Yönetim
12 Güncel Yönetim Teknikleri 3:Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği
13 sınav
14 Güncel Yönetim Teknikleri 4: Balanced scorecard

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1.KOÇEL, Tamer (2010), " İşletme Yöneticiliği", Beta Yayınları, İstanbul
2.BUDAK,Gönül; G.BUDAK (2010), "İşletme Yönetimi" Barış Yayınları, İzmir

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sözlü anlatım, görsel sunumlar, Örnek Olay Tekniği

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Gülseren KARABAY
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tel: 0232-3017713
gulseren.karabay@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Kitap Okuma 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 88

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.434
ÖK.55534