DERS ADI

: İPLİKÇİLİK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 2514 İPLİKÇİLİK II ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSA KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

1. İplik üretimi süreçlerinin (açma, temizleme, karıştırma, paralelleştirme, inceltme, büküm verme ve bobine sarma) detaylı olarak anlatılması,
2. Kısa ve uzun lif eğirme sistemlerinde temel işlem akışları hakkında bilgi verilmesi.
3. Kinematik şemanın tanıtılması,
4. İplik üretim planı hazırlamanın öğretilmesi,

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kısa lif ipliği, uzun lif ipliği ve sentetik lif ipliği üretimindeki temel işlem akışları (penye ring, karde ring, open-end rotor, kamgarn, ştrayhgarn vb.) hakkında bilgi sahibi olma,
2   Kısa ve uzun lif iplikçiliğindeki harman-hallaç işlemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olma,
3   Taraklama teorisi ile kısa ve uzun lif iplikçiliğinde kullanılan tarak makinaları hakkında bilgi sahibi olma,
4   Çekme (inceltme), büküm verme ve bobine sarma işlemlerinin mekanizmasını öğrenme,
5   Makina kinematik şeması okuyabilme ve iplik üretim planı hazırlayabilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 KISA LİF İPLİKÇİLİĞİNİN TANIMI VE İŞLEM KADEMELERİ a. Ring İplikçiliği i. Karde Üretim Hattı ii. Penye Üretim Hattı b. Kompakt İplikçilik c. Open-End Rotor İplikçiliği d. Friksiyon İplikçiliği e. Hava Jetli İplikçilik f. Vortex İplikçiliği,
2 UZUN LİF İPLİKÇİLİĞİNİN TANIMI VE İŞLEM KADEMELERİ a. Kamgarn İplikçilik b. Yarı Kamgarn İplikçilik c. Ştrayhgarn İplikçilik,
3 SUNİ VE SENTETİK İPLİKÇİLİK a. Filament Eldesi, b. Tekstüre İşlemi, c. Filament Kesme ve Koparma, d. İplik Üretimi (Kesikli ve Kesiksiz),
4 AÇMA, TEMİZLEME VE KARIŞTIRMA (HARMAN-HALLAÇ) a. Harmanın Tanımı ve Önemi, b. Pamuk Harman-Hallaç Dairesindeki Makinalar,
5 AÇMA, TEMİZLEME VE KARIŞTIRMA (HARMAN-HALLAÇ) a. Yün Harmanı (Harman, Hallaç, Yıkama, Kurutma ve Yağlama), b. Suni ve Sentetik Lif Harmanı,
6 TARAKLAMA a. Tarak Bandı Yapmanın Amacı, b. Tarak Makinalarının Genel Yapısı ve Görevleri, c. Taraklama Teorisi,
7 TARAKLAMA a. Pamuk Tarak Makinası (Çalışma Prensibi ve Band Elde Etme), b. Yün Tarak Makinası (Çalışma Prensibi ve Band Elde Etme), Kamgarn Tarak Makinası, Ştrayhgarn Tarak Makinası,
8 ARA SINAV
9 ÇEKME (İNCELTME) a. Kesikli Liflerin Çekim İşlemi, b. Çekim Teorisi, c. Çekim Sistemleri, d. Çekim Bağıntıları, e. Dublaj (Katlama), f. Çekim-Dublaj Bağıntıları, g. Cer Makinalarının Genel Yapısı (Pamuk İplikçiliği), h. Çekme Makinalarının Genel Yapısı (Yün İplikçiliği),
10 TARAMA a. Taramaya Hazırlık İşlemleri (Şerit Birleştirme ve Vatka Çekme), b. Tarama İşleminin Amaçları, c. Tarama İşlemi d. Tarama Makinası (Penye, Penyöz) ve Çalışma Prensibi,
11 BÜKÜM VERME VE BOBİNE SARMA a. Fitil Makinası, b. Fitil Yapmanın Amacı, c. Fitil Makinasının Görevleri, d. Fitil Makinası Çalışma Prensibi, e. Pamuk İplikçiliği (Fitil Makinası Teknolojik Şeması), f. Yün İplikçiliği (Finisör ve Flayer Makinalarının Teknolojik Şemaları)
12 BÜKÜM VERME VE BOBİNE SARMA a. Ring İplik Makinası, b. İplik Yapmanın Amacı, c. Ring İplik Makinasının Görevleri, Teknolojik Şeması, Çalışma Prensibi, d. Bobin Makinası,
13 ARA SINAV
14 DEVİR, ÇEVRESEL HIZ, ÜRETİM VE RANDIMAN HESAPLARI VE İPLİK PLANI HAZIRLAMA a. Kinematik Şemanın Tanımı ve Önemi, b. Kinematik Şema Okuma, c. Kinematik Şema Hesapları, d. Hareket Takibi Yaparak Silindir Devirlerinin Bulunması, e. Çevresel Hız Hesapları, f. Üretim Hesaplama, g. Randıman Hesaplama, h. İplik Planı Hazırlama,

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Carl A. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology, CRC Press, 2003
2. Peter R. Lord, Handbook of Yarn Production, Woodhead Publishing, 2003
3. E. Carissoni ve ark., Reference Books of Textile Technologies: Spinning, ACIMIT, 2002
4. W. Klein, The Technology of Short-Staple Spinning, The Textile Institute, 1987
5. W. Klein, A Practical Guide to Openning and Carding, The Textile Institute, 1987
6. W. Klein, A Practical Guide to Combing and Drawing, The Textile Institute, 1987
7. W. Klein, A Practical Guide to Ring Spinning, The Textile Institute, 1987
8. Werner Klein, Rieter İplikçilik El Kitabı: Cilt 1 - Kısa Lif İplik Teknolojisi, 2011
9. Werner Klein, Rieter İplikçilik El Kitabı: Cilt 2 - Harman-Hallaç ve Taraklama, 2011
10. Werner Klein, Rieter İplikçilik El Kitabı: Cilt 3 - İplik Hazırlık, 2011
11. Werner Klein ve Dr. Herbert Stalder, Rieter İplikçilik El Kitabı: Cilt 4 Ring İplikçiliği, 2011
12. Heinz Ernst, Rieter İplikçilik El Kitabı: Cilt 5 - Rotor İplikçiliği, 2011
13. Şevket Davaslıgil, `Yün ve İpek İplik Teknolojisi', Kutulmuş Matbaası, İstanbul, 1960.
14. Şevket Davaslıgil, `Yün İplik Teknolojisi ve Makinaları Cilt: I-A, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1966.
15. Şevket Davaslıgil, `Yün İplik Teknolojisi ve Makinaları Cilt: I-B, istanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1968.
16. Şevket Davaslıgil, `Ştrayhgarn ve Kamgarn İpliklerde Düzgünsüzlükler, Sümerbank Bilimsel ve Teknik Yayınları 7/117, Ankara, 1974.
17. Werner von Bergen (Çeviri: Bayram Yüksel), `Ştrayhgarn ve Kamgarn Yün İplikçiliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu, 1986.
18. Adnan Gürcan, `Yün İplikçiliği I, EÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayın No: 93, İzmir, 1992.
19. W. S. Simpson, 'Wool: Science and Technology', 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı (sunum) ve sınavlar.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavlarından başarılı olmak.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Yönetmelikte belirtildiği şekilde, derse devam şartı aranmaktadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. Musa KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü
35397 Buca-İZMİR

Tel: 0232 301 77 14

musa.kilic@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma (13:00-17:00)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 5 10
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 60

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1344422
ÖK.2443432
ÖK.34445342
ÖK.4344351
ÖK.5444345