DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 4700 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 1

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE MERİH SARIIŞIK

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin mühendislik uygulamalarının toplumsal ve çevresel etkilerinin farkında ve bilincinde olmasını sağlamak, mühendislik mesleğini yaparken uymaları gereken meslek etiği kodları ve düzenlemeleri ile çalışma hayatındaki hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mühendislik uygulamalarının toplumsal ve çevresel etkileri konusunda farkındalık
2   Mühendislik etiği kodlarının öğrenilmesi
3   Örnek olaylar aracılığı ile etik eylemleri değerlendirme ve etik ikilemleri çözme deneyimi
4   Tekstil işletmelerinin çevreye etkileri ve çevreye ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgilenme ve farkındalık
5   Çalışan veya işveren olarak sahip olunan hak ve yükümlülükler hakkında bilgilenme ve bilinçlenme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bölüm 1: Mühendislikte Etik Değer ve İlkeler 1.1.Tanımlar ve Genel Bilgiler 1.2.Temel Etik Değerler
2 1.3.Etiğin Temel İlkeleri, Etik Karar Verme Süreci 1.4. Etik İkilem
3 1.5. Mühendislik Etiği İlkeleri, Etik Kodlar
4 1.6.Etik Eylemlerin Değerlendirilmesi, Karar Verme Sürecinde Uygulanabilecek Yaklaşım ve Testler
5 Örnek Olayların İncelenmesi
6 Bölüm 2: Mühendislik Uygulamaları ve Çevre 2.1.Giriş ve Genel Bilgiler: Teknik anlamda çevre, çevreyi etkileyen unsurlar, çevre ile ilgili temel yaklaşımlar
7 2.2.Kirliliğin Önlenmesi İçin Yapılan Uygulamalar: Arıtma tesisi, filtreler, katı atık yönetimi
8 2.3.Tekstil Sektörünün Çevreye Etkileri 2.4.Tekstil Sektöründe Çevreye ilişkin Yasal Mevzuat
9 2.5.Çevre İle ilgili Yönetim Sistem Standartları ve Sertifikalar
10 Bölüm 4: İş Hukuku 4.1.Bireysel ve Toplu İş Hukuku Alanındaki Temel Kavramlar: İşçi, çırak, stajyer, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme, iş sözleşmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, fesih, tazminat, vd.
11 4.2.İşçinin Hak Ve Yükümlülükleri ve Konuya İlişkin Yargı Kararlarının Somut Örneklerle İncelenmesi
12 4.2.İşçinin Hak Ve Yükümlülükleri ve Konuya İlişkin Yargı Kararlarının Somut Örneklerle İncelenmesi
13 4.3.İşverenin Hak Ve Yükümlülükleri ve Konuya İlişkin Yargı Kararlarının Somut Örneklerle İncelenmesi
14 4.3.İşverenin Hak Ve Yükümlülükleri ve Konuya İlişkin Yargı Kararlarının Somut Örneklerle İncelenmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Mühendislik Etiği Vakaları: www.onlineethics.org
http://www.feexam.ou.edu/
Küreselleşme, Etik Kodlar ve Örgütler. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. Yeniden Düzenlenmiş İkinci Baskı. Ankara. Mart 2007.
DVD : Incident at Morales,Texas University College of Engineering
TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri , TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu Kararı, 27~29 Mayıs 2004, http://www.tmmob.org.tr
İş Hukuku, Alpaslan Işıklı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003.
İş Hukuku ve Uygulamaları, Prof. Dr. Fevzi DEMİR, 5. Bası, Ocak 2009, İzmir.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.
İş Hukuku Kavramları ve Yargıtay İlke Kararları, İstanbul Barosu Yayınları, 2009.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, sınıf içi tartışma ve değerlendirmeler, eğitim DVD si izleme, örnek olay ve yargı kararları incelemeleri

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 28

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1355
ÖK.25355
ÖK.35355
ÖK.44355
ÖK.54345