DERS ADI

: TEKSTİL FİZİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEX 4066 TEKSTİL FİZİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT TUBA ALPYILDIZ

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliği bölümü lisans öğrencilerine lif, iplik ve kumaş fiziksel özellikleri ile ilgili konularda temel bilgileri vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Lif yapılarını ve mekanik davranışlarını inceleyebilme
2   İpliklerin geometrik yapılarını ve davranışlarını tartışabilme
3   Kumaşların geometrilerini ve davranışlarını ilişkilendirebilme
4   Tekstil malzemelerinin yapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkileri yorumlayabilme, sorgulayabilme
5   Karmaşık tekstil problemlerine çözümleme yaklaşımı geliştirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tekstil fiziğine giriş: Terimler ve tanımlar, liflerin iç yapısı
2 Lif Yapısına Giriş: Lif yapısının belirlenmesinde temel yöntemler, lif yapısı ve özellikleri arasındaki ilişki
3 Tekstil liflerinin fiziksel özellikleri: Liflerin temel fiziksel parametreleri, liflerin çekme özellikleri
4 Tekstil liflerinin fiziksel özellikleri: Liflerin temel mekanik özellikleri. Liflerin eğilme, sürtünme ve diğer mekanik özellikleri
5 Tekstil liflerinin fiziksel özellikleri: Liflerin ısıl, elektriksel, optik ve diğer özellikleri
6 1. Ara Sınav
7 Lif yapısına giriş: Lif yapısının temelleri, geometri, paketleme özellikleri
8 Lif yapısına giriş: Büküm ve yassılmanın etkisi ve lif yapısı ile ilişkisi
9 İplik mekaniğinin temelleri: mukavemet özellikleri, eğilme ve sürtünme özellikleri
10 Kumaş yapısına giriş: temel modellerin kumaş geometrisi (temel dokuma, temel örme, dokuz yüzey: yüzey oluşturma yöntemleri için birer temel model)
11 Kumaş yapısına giriş: Kumaş yapısı ve özellikleri arasındaki ilişki
12 2. Ara Sınav
13 Kumaşların temel mekanik özellikleri: kumaşların çekme ve eğilme özellikleri
14 Kumaşların temel mekanik özellikleri: kumaşların çekme ve eğilme özellikleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Morton, W.E., Hearle, J.W.S., 1993. Pysical properties of textile fibres, The Textile Institute, Bath UK.
2. Aslı Hockenberger, Tekstil Fizigi, Alfa Basım Yayın, İstanbul, 2004
3. Başer, G., 2008, Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt I: Lif ve İplik Mekaniği, DEÜ Mühendsilik Fakültesi, İzmir.
4. Başer, G., 2013, Tekstil Mekaniğinin Temelleri Cilt II: Kumaş Geometrisi ve Mekaniği, Meta Basım, İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve sunum yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınavlar ve final sınavları ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Tuba ALPYILDIZ
tuba.alpyildiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 2 8 16
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 2 1,5 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 79

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1455513
ÖK.2455513
ÖK.3455513
ÖK.4455513
ÖK.54555234