DERS ADI

: POLİMER KİMYASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEX 4004 POLİMER KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYLİN ZİYLAN

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yaşantımızın her alanında yaygın olarak kullanılan polimerleri öğrencilere tanıtmaktır. Temel polimer bilgileri yanında, polimerlerin mekanik özellikleri ve son ürün hale getirilmesinde kullanılan yöntemler tartışılacaktır. Ayrıca, öğrencilerden takımlar kurarak, tekstil endüstrisinde kullanılan polimerlerle ilgili bir konu seçmeleri ve daha sonra da sınıf arkadaşlarına sözlü sunum vermeleri
istenecektir. Bunların değerlendirilmesi öğrencinin başarısını etkileyecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel polimer bilgilerini kavrayacaktır.
2   Polimerlerin yapı-özellik ilişkisini yorumlayabilecektir.
3   Karşılaştığı bir polimerik ürünün nasıl üretildiğini tahmin edebilecektir.
4   Polimerlerin mekanik özelliklerini yorumlayabilecektir.
5   Yapacakları sözlü sunumlar ile araştırdıkları konuları açıklayıp tartışabilecektir.
6   Polimerlerin çevre, ekonomi ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1. Derse giriş, temel kavramlar
2 2. Polimerlerin sınıflandırılması 2.1 Zincirlerin fiziksel şekline göre: Doğrusal, dallanmış, çapraz bağlı polimerler 2.2 Kökenlerine göre: Doğal, yarı-sentetik, sentetik polimerler
3 3. Polimerlerin ısı karşısındaki davranışları 3.1 Termosetler, termoplastikler 3.2 Camsı geçiş sıcaklığı 3.3 Maksimum kullanım sıcaklığı
4 4. Termal analiz yöntemleri 4.1 DSC, TGA, DTA
5 5. Polimerlerin Sentezi 5.1 Basamaklı polimerizasyon 5.2 Katılma polimerizasyonu
6 6. Polimerlerde moleküler ağırlık dağılımı 6.1 Moleküler ağırlık tayin yöntemleri: SEC
7 7. Termoplastiklerin şekillendirilmesi 7.1 Ekstruzyon 7.2 Enjeksiyon 7.3 Vakum kalıplama 7.4 Şişirerek kalıplama 7.5 Dönerek kalıplama
8 8. Termosetlerin şekillendirilmesi 8.1 Sıkıştırarak kalıplama 8.2 Transfer kalıplama 8.3 Enjeksiyon 8.4 Döküm
9 9. Polimerlerin mekanik özellikleri 9.1 Elastik deformasyon 9.2 Viskoz deformasyon 9.3 Viskoelastik deformasyon
10 10. Polimerlerin çevre üzerine etkisi
11 1. Vize
12 12. Sözlü sunumlar ve değerlendirilmeleri
13 13. Sözlü sunumlar ve değerlendirilmeleri
14 14. Sözlü sunumlar ve değerlendirilmeleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Polimer Teknolojisi Prof.Dr.Mehmet Saçak Gazi Kitabevi Ankara 2005

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sınavlar ve öğrenci sözlü sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav: ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4
Sözlü Sunum: ÖÇ1, ÖÇ3, ÖÇ5, ÖÇ6
Final: ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ6

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yardımcı Doçent Aylin ALBAYRAK

e-posta: aylin.albayrak@deu.edu.tr
tel: 0 232 3017483

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 9:00-10:15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 3 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.142222
ÖK.242222
ÖK.342222
ÖK.4422222
ÖK.53324
ÖK.6222