DERS ADI

: İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEX 2009 İSTATİSTİĞE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSA KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

1.Temel istatistik bilgilerinin kavratılması.
2.Veri toplama, özetleme ve sunum tekniklerinin ögretilmesi.
3.Bazı özel olasılık dağılısları ve özellikleri hakkında bilgilendirme.
4.İstatistiksel tahminleme ve karar verme süreçleri hakkında bilgilendirme.
5. Değiskenler arasındaki iliskiler hakkında bilgilendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2   Deney ve gözlem sonucu elde ettiği verileri istatistiksel olarak ifade edebilme.
3   Farklı deney setlerini istatistiksel veriler ışığında karşılaştırabilme.
4   İstatistiksel sonuçlardan faydalanarak yorum yapabilme.
5   İstatistiksel yöntemler sonucu elde ettiği verileri kullanarak sonuçlar
6   Değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayabilme ve tahminleme yapabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramlar İstatistik, değisken,değisim, populasyon,gözlem, veri, örnek gibi kavramlarının açıklanması.
2 Verilerin Özetlenmesi ve Sunumu Frekans tablosu olusturma, verilerin grafiksel olarak özetlenmesi ve sunumu
3 Tanımlayıcı Örnek İstatistikleri Yer ve degisim ölçüleri
4 İstatistiksel hesaplamalar için verilerin kodlanması Eklemeli, çarpımsal ve kombine kodlama
5 Olasılık Kavramı ve Kuralları Tekrarlanabilir olay, örnek uzayı, göreli frekans, olasılık kavramlarının açıklanması.
6 Şans Değişkenleri Şans değişkenlerinin sınıflanması ve beklenen değer kavramı
7 Kesikli Değişkenler İçin Olasılık Dağılışları Binom denemeleri ve Binom dağılışı. Poisson Dağılışı
8 1. Ara Sınav
9 Sürekli Değişkenler İçin Olasılık Dağılışları Normal dağılış ve özellikleri
10 İstatistiksel Tahminleme Populasyon ortalaması için nokta ve aralık tahminlenmesi. İki ortalama arasındaki farkın tahminlenmesi.
11 Hipotez Testleri Bir hipotezin kurulması ve testi. Büyük örnek testleri.Küçük Örnek Testleri
12 Değişkenler Arası İlişkiler Regresyon
13 2. Ara Sınav
14 Değişkenler Arası İlişkiler Korelasyon

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. İstatistiğe Giriş, 7. Baskı, Fikret İkiz, Halis Püskülcü, Şaban Eren, Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi, 2006.
2. Introductory Statistics, Third Edition, Sheldon M. Ross, Academic Press, ISBN: 9780123743886, 2010.
3. Applying Regression & Correlation, J. Miles, M. Shevlin, Sage Publications Ltd.,0- 7619-6229-8, 2004.
4. Introduction to Engineering Statistics and Six Sigma, Theodore T. Allen, Springer,
1-85233-955-1, Germany, 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İki adet ara sınav ve final sınavından başarılı olmak.

Değerlendirme Kriteri

İki adet ara sınav ve final sınavından başarılı olmak.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam şartı aranmaktadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Musa KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca-İZMİR
Tel: 0232 3017714

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba (13:00-17:00)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 2 7 14
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 68

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1333
ÖK.25444
ÖK.335454
ÖK.455544
ÖK.545453
ÖK.655555