DERS ADI

: İPLİKÇİLİK I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 2013 İPLİKÇİLİK I ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUSA KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

1. İpliğin tanımı, yapısı ve oluşumu hakkında genel bilgilerin verilmesi.
2. Lif uzunluklarına göre iplik eğirme sistemlerinin tanıtılması.
3. İplik özelliklerine etki eden lif özelliklerinin açıklanması.
4. İplik yapısal özelliklerinden olan numara ve büküm hakkında bilgi verilmesi ve diğer önemli iplik kalite parametrelerinin tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İpliğin yapısı ve oluşumu hakkında bilgi sahibi olma.
2   Lif uzunluklarına göre iplik eğirme sistemlerini sınıflandırabilme.
3   Uzunluk, incelik, mukavemet gibi lif özelliklerinin iplik özelliklerine etkisini kavrayabilme.
4   İplik yapısal özelliklerinden olan numara ve büküm hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma.
5   Düzgünsüzlük, mukavemet, uzama, tüylülük, sürtünme gibi önemli iplik kalite parametrelerini öğrenme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 GİRİŞ a. İpliğin Tanımı, b. İplik Üretim Süreci, c. İplik Eğirme Sistemlerinin Sınıflandırılması,
2 İPLİKÇİLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ LİF ÖZELLİKLERİ a. Lif Uzunluğu, b. Lif İnceliği,
3 İPLİKÇİLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ LİF ÖZELLİKLERİ a. Lif Mukavemeti, b. Lif Uzaması, c. Diğer Lif Özellikleri,
4 İPLİK NUMARALANDIRMA SİSTEMLERİ a. İplik Numarasının Tanımı, b. Ağırlık Esasına Dayalı Numaralandırma Sistemi, c. Uzunluk Esasına Dayalı Numaralandırma Sistemi,
5 İPLİK NUMARALANDIRMA SİSTEMLERİ a. Katlı İpliklerin Numaralandırılması, b. Numara Dönüşümleri, c. Numara ve Kalınlık Arasındaki İlişki,
6 İPLİK NUMARALANDIRMA SİSTEMLERİ Örnek Problem Çözümleri,
7 1. ARA SINAV
8 İPLİK BÜKÜMÜ a. İplik Bükümünün Tanımı, b. Büküm-Mukavemet İlişkisi, c. Büküm Yönü (S ve Z) ve Tayini, d. Büküm Sayısı ve Yönünün Önemi,
9 İPLİK BÜKÜMÜ a. Büküm Teorisi, b. Büküm Katsayısı Hesaplama, c. Örnek Problem Çözümleri,
10 DİĞER ÖNEMLİ İPLİK PARAMETRELERİ a. Düzgünsüzlük Kavramı, b. Limit Düzgünsüzlük, c. Periyodik İplik Düzgünsüzlüğü,
11 DİĞER ÖNEMLİ İPLİK PARAMETRELERİ a. Kütle Düzgünsüzlüğü, b. Sık Rastlanan Hatalar (Kalın Yer, İnce Yer, Neps) c. Optik Düzgünsüzlük, d. USTER İstatistikleri,
12 2. ARA SINAV
13 DİĞER ÖNEMLİ İPLİK PARAMETRELERİ a. İplik Tüylülüğü, b. İplik Tüylülüğüne Etki Eden Faktörler,
14 DİĞER ÖNEMLİ İPLİK PARAMETRELERİ a. İplik Mukavemeti ve Uzaması, b. İplik Sürtünmesi,

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Carl A. Lawrence, Fundamentals of Spun Yarn Technology, CRC Press, 2003
2. Peter R. Lord, Handbook of Yarn Production, Woodhead Publishing, 2003
3. E. Carissoni ve ark., Reference Books of Textile Technologies: Spinning, ACIMIT, 2002
4. W. Klein, The Technology of Short-Staple Spinning, The Textile Institute, 1987

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı (sunum) ve sınavlar.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav ve final sınavlarından başarılı olmak.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Yönetmelikte belirtildiği şekilde, derse devam şartı aranmaktadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dr. Musa KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü
35397 Buca-İZMİR

Tel: 0232 301 77 14

musa.kilic@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma (13:00-17:00)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
0
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 7 14
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.114
ÖK.2351
ÖK.35455
ÖK.424534
ÖK.533543