DERS ADI

: GENEL EKONOMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 1103 GENEL EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUZAFFER SEVİL YEŞİLPINAR

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Mikro iktisattaki temel kavramları ve ekonomik sistemleri açıklamak. Fiyat teorisini, üretici ve tüketici dengesini açıklamak. Makro iktisattaki temel kavramları açıklamak.Milli gelir, istihdam, işsizlik, enflasyon,deflasyon, devalüasyon, Avrupa Birliği (AB) ve diğer bütünleşme hareketlerini ve buna bağlı olarak ekonomik sürecin işleyişini açıklamak. Dönem projesi olarak, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde
gönüllük esasına göre sorumluluk alarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mikro iktisattaki temel kavramları açıklayabilme.
2   Piyasada arz- talep dengesi ve fiyat oluşumunu açıklayabilme.
3   Tüketici ve üretici dengesini açıklayabilme
4   Makro iktisattaki temel kavramları açıklayabilme.
5   Milli geliri; istihdam ve işsizlik kavramlarını açıklayabilme.
6   Enflasyon,deflasyon, develüasyon, stagflasyon gibi kavramları açıklayabilme
7   AB ve ekonomik entegrasyon olgularını açıklamayabilme
8   SWOT analizini yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ekonominin tanımı ve temel kavramlar: ihtiyaç, mal ve hizmetler, fayda, üretim, tüketim, tasarruf, yatırım, üretim faktörleri
2 Ekonomik Sistemler: Kapitalizm, sosyalizm,sosyal piyasa ekonomisi. Teşebbüs çeşitleri
3 Talep ( tanımı, şedülü, eğrisi, fonksiyonu ve esneklikleri)
4 Arz ( tanımı, şedülü, eğrisi, fonksiyonu ve esneklikleri)
5 Fiyat Kuramı
6 Tüketim Kuramı(kayıtsızlık eğrisi ve bütçe çizgisi)
7 Üretim Kuramı (eş-ürün eğrisi ve eş-masraf doğrusu)
8 Ara sınav
9 Makro ekonomideki temel kavramlar( konvertibilite, emisyon, sinerjik toplum, öğrenen örgüt, öğrenen kent, kurum kültürü, entellektüel sermaye, risk sermayesi, network ekonomisi, know-how, tahkim, barter, AR-GE, Teknopark, Tekno-kent, Benchmarking, leasing, factoring, franchasing.
10 Milli gelir( GSMÜ, GSMH, SMH, Kişisel Gelir, Kişi Başına Gelir, Nominal Gelir, Reel Gelir
11 Enflasyon, deflasyon, develüasyon ve stagflasyon kavramları Enflasyona karşı mücadelede para politikası araçları
12 İstihdam, işsizlik ve türleri
13 Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslar arası ekonomik entegrasyonlar. IMF, IBRD, WTO, OPEC, OECD, EFTA, NAFTA, ASEAN
14 SWOT analizi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Pekin, Tevfik, Ekonomiye Giriş, Bornova 1999.
2. Pekin, Tevfik, Makro Ekonomi, Bornova 1999.
3. Dinler, Zeynel, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 1995
4. Ertek, Tümay, Makroekonomiye Giriş, Beta, 2005

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve öğrencinin aktif katılımı.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize (%50) + Final (%50)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 51

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13223
ÖK.2355323
ÖK.3355323
ÖK.43223
ÖK.53323
ÖK.63323
ÖK.73323
ÖK.8355323