DERS ADI

: TEKSTİLDE ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 3020 TEKSTİLDE ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI ZORUNLU 0 2 0 4

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUZAFFER SEVİL YEŞİLPINAR

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Yıliçi projesi ana tasarım dersidir. Bölümümüzde farklı bilim dallarından üç öğretim üyesinden oluşturulan takımlar tasarım konularını belirlemektedir. Bu derste, öğrencilerden gruplar halinde çalışarak ve önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri biraraya getirerek tekstil malzemelerini tasarlaması istenmektedir. Yıliçi projesi kapsamında konunun araştırılması ve sonuçlandırılmasında gerçekçi koşulların/kısıtların dikkate alınması beklenmektedir. Yıliçi projesi dersinin amacı öğrenci grupları tarafından bir tekstil tasarımının gerçekleştirilmesi, proje raporunun yazılı olarak hazırlanması, projenin sözlü olarak savunulmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Derslerde edindikleri bilgi ve becerileri proje çalışmasında kullanabilme
2   Projeyi takım çalışması olarak gerçekleştirebilme
3   Proje için gerekli kaynaklara ulaşabilme
4   Projeyi gerçekçi ölçütleri/kısıtları dikkate alarak inceleyebilme
5   Tekstil malzemesini tasarlayabilme
6   Proje çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenci çalışma gruplarının oluşturulması
2 Kaynak erişimi ile ilgili bilgilendirme Proje konularının verilmesi
3 Proje toplantısı
4 Proje toplantısı
5 Proje toplantısı
6 Proje toplantısı
7 Proje toplantısı
8 Ara rapor Proje toplantısı
9 Proje toplantısı
10 Proje toplantısı
11 Proje toplantısı
12 Proje raporunun teslimi
13 Raporla ilgili düzeltmelerin görüşülmesi
14 Proje raporunun teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Projelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bilimsel tartışma, labaratuvar/atölye çalışması, firma ziyareti, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yıliçi projesi dersi ile ilgili açıklamalar Bölümün web sayfasında bulunmaktadır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci takımlarının projeyi veren öğretim üyeleri tarafından belirlenen ortak zaman diliminde toplantılara katılması gerekir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Proje gruplardan belirlenen toplantılara katılması, proje ile ilgili tartışmalara ve
önceden belirlenen çalışmalara etkin bir şekilde katılması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Oluşturulan proje gruplarına göre değişkenlik gösterir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Öğretim üyeleri tarafından dönem başında belirlenir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek olay çalışması 12 1 12
Tasarım Projesi 1 80 80
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.15555555555
ÖK.23555
ÖK.3555555
ÖK.455555
ÖK.555555555
ÖK.65555