DERS ADI

: TEKSTİL KALİTE KONTRÖLÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TKS 4006 TEKSTİL KALİTE KONTRÖLÜ ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Tekstil Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE OKUR

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği

Dersin Amacı

Kalite ve kalite yönetimi konularındaki temel kavram ve felsefelerin kavratılması. Kalite Yönetim Sistem Standartları ,basvuru yöntemleri,isletmelere sagladıgı yararlar hakkında bilgilendirme.
İstatistiksel proses kontrol yöntemlerinin ögretilmesi ve tekstil sektöründen uygulama örnekleri ile pekistirilmesi. Grup çalısmaları ve sunumlar yaptırılarak ekip çalısması ve iletisim becerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistiksel proses kontrolu yöntemlerini tekstilin çesitli alanlarına uygulayabilme becerisi.
2   İsletmelerde kalite yönetim sistemi kurma ve kalite yönetim standardı alınması konularında temel bilgileri edinebilme.
3   Üretime kalite -verimlilik ekseninden bakabilme
4   Tekstil işletmelerindeki kalite değişkenliği ve sorunlarını analiz edebilme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme.
5   Tekstil işletmelerinde proses yeterliliğini ve ürün kalitesini denetleyebilme, düzeltici önlemler alabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavram ve Tanımlar:Kalite, dizayn kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite kontrolü, kalite güvencesi, kalite yönetimi,...
2 Tekstil sanayiinde kalite kontrol anlayısı,tekstil sanayiinin kendine has özelliklerinin kalite kontrolüne etkileri, Örnek olaylar
3 İstatistiksel proses ve kalite kontrolünün felsefesi , ilkeleri
4 Proses kontrolünde kullanılan bazı istatistiksel yöntemler:Akış diyagramları,kontrol tablosu,çesitli grafikler,...
5 Proses kontrolünde kullanılan bazı istatistiksel yöntemler:sebep-sonuç diyagramları , Pareto Analizi,kontrol kartları
6 Kontrol kartı tipleri.Kontrol kartlarının hazırlanması ve yorumlanması, tekstil sanayiinden kontrol kartı uygulama örnekleri
7 Toplam Kalite Yönetimi: Felsefesi, İlkeleri ve Toplam Kalite Yönetimi(TKY) Uygulamalarının İşletmelere Sağladığı Yararlar
8 Ara Sınav
9 Kalite Maliyetleri TKY Uygulamalarında Başarısızlık Nedenleri
10 Ögrenci grup çalışmalarının sunumu ve tartışılması
11 Ögrenci grup çalışmalarının sunumu ve tartışılması
12 Ögrenci grup çalışmalarının sunumu ve tartışılması
13 Ögrenci grup çalışmalarının sunumu ve tartışılması
14 Ögrenci grup çalışmalarının sunumu ve tartışılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Quality Planning and Analysis, J.M Juran,F.M Gryna, McGraw-Hill Publishing Company Ltd., 1987
2. Introduction to Statistical Quality Control(Fourth Edition), Douglas C. Montgomery, John Wiley & Sons,Inc.,9971-51-351-X, Singapore, 2000
3. An Introduction to Quality Control for the Apparel Industry, P.V. Mehta, ASSQC Quality Press Marcel Dekker, Inc., 1992
4. Statistical Methods for the Textile Industry, Mario Bona, Texilia, Italy, 1993.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+Ödev(grup çalışması)+Sunum yapma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ödev notu belirlenirken öğrencilerden yarıyıl başında oluşturulan çalışma gruplarına öğretim üyesi tarafından verilen konuların birlikte araştırılarak yazılı bir rapor hazırlanması ve gerekli hazırlıklar yapılarak önceden belirlenen bir tarihte dersi alan öğrencilere sunum yapılması beklenmektedir. Ödev notu yazılı rapor, sunumu izleyen tüm öğrencilerin sınıfiçi değerlendirmeleri ve grup üyelerinin katılımını/etkinliğini ölçmeye yönelik olarak yapılan içi değerlendirme sonuçları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ayşe OKUR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi 35160 BUCA/İZMİR
Tel: 0232 3017702

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi (10:30 -12:00)
Perşembe (10:30 -12:00)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Final Sınavına Hazırlık 1 9 9
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.144423
ÖK.242313222
ÖK.32332
ÖK.432442
ÖK.522442